Nieuws
Maandag 12 juni was het zover; de presentatie van de tijdcapsules en het begraven hiervan op een geheime plek
 
Een groep kinderen van CNS de Triangel, de zogenoemde Wizkidz, heeft een eigen tijdcapsule ontworpen, gemaakt, gevuld en uiteindelijk begraven op een geheime locatie. Dit project is in samenwerking gedaan met het Marnix College te Ede. Wekenlang heeft de groep toegeleefd naar deze dag en zich verdiept in de wiskunde rond geometrische figuren. Deze wiskunde lessen werden gegeven op het Marnix College en hierdoor was het voor de kinderen (vanaf groep 5) extra spannend en interessant. Vervolgens hebben de kinderen zelf een wiskundig figuur ontworpen, gemaakt en uiteindelijk deze capsule gevuld. De informatie die in de capsule zit betreft een zelfgekozen onderwerp waarvan ze het ontstaan en de ontwikkeling hebben gevolgd. De onderwerpen variëren van de levensloop van Donald Duck tot aan de ontwikkeling van huizen vanaf de prehistorie.
 
De coӧrdinaten van de geheime plek (waar alle capsules in een doos verstopt liggen) en een foto hiervan zijn in de kluis van school verdwenen. De kinderen hopen dat het wel 50 jaar duurt voordat de capsule gevonden wordt. Op deze manier krijgen de vinders van hun capsule interessante informatie over de tijd waarin de kinderen nu leven en het verleden
 
 
het graven was een beste klus...
 
De Wizkidz is een groep leerlingen, vanaf groep 3, die duidelijk behoefte hebben aan meer uitdaging . Drie tot vier keer per jaar gaan zij met een onderwerp aan de slag en het resultaat wordt door de leerlingen zelf gepresenteerd aan ouders en belangstellenden. Dit specifieke project is tot stand gekomen i.s.m. het Marnixcollege, i.c. wiskunde docent Duke Varga. Duke wilde graag een pilot uitvoeren van dit, door hem ontworpen, interdisciplinaire project, om het vervolgens zelf in de onderbouw van het Marnix college aan te bieden. 
 
 
groot en klein presenteert aan de ouders.
 
Groep 8 volgt deze week onderwijs zoals op het Voortgezet Onderwijs wordt gegeven. Op 13, 14 en 15 juni worden de dagen gevuld met serieuze VO vakken zoals Frans, Duits, wiskunde, gezondheidskunde, biologie, mentoruur en maatschappijleer. De colleges worden gegeven door docenten van Voortgezet Onderwijsscholen uit met name Ede.
 
 
"chillen" in de pauze...
 
Het dagrooster begint wat later en de dagen duren wat langer. Er wordt gewisseld van leslokaal en van docent en er is "vreemd" huiswerk. Uiteraard wordt er ook een SO ( schriftelijke overhoringen, meestal onverwacht) afgenomen en een lesuur kan onverwacht uitvallen. Allemaal facetten van het VO waar de leerlingen van groep 8 volgend jaar dagelijks mee te maken krijgen.
Ook de gymles is heel bijzonder. Linda, van Well Actief, geeft de leerlingen een conditietraining en brengt de beginselen van het (kick)-boksen bij.
Op deze manier hoopt de Triangel de kinderen van groep 8 al een beetje te laten wennen aan de grote veranderingen volgend jaar op de middelbare school.
De Triangel wil al deze docenten, waaronder ook een ouder, een oma, en eigen
leerkrachten, hartelijk bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet.