Nieuws
Op 17 augustus 1993 begon juf Verwoerd op de ‘School met de Bijbel Ruitenbeek’
in Lunteren. Daarvoor werkt zij ruim zeven jaar in Veenendaal. Inmiddels heeft zij de 25 jaar volgemaakt op de ‘Ruitenbeekschool’. Zij heeft voornamelijk, gewerkt in de kleutergroepen
en heeft in de loop der jaren een spilfunctie binnen de school gekregen als IB-er. Vrijdag
14 september is er uitgebreid stilgestaan bij dit 25-jarig jubileum. ‘s Morgens werd juf Verwoerd welkom geheten op school door een erehaag van kinderen die een welkomstlied zongen.
Juf_Verwoerd_25_jaar_op_Ruitenbeekschool
Daarna was er een bijeenkomst met alle leerlingen. De juf, die ook erg van koken en bakken houdt, moest verschillende smaakproefjes doen. Die test doorstond ze glansrijk en dat leverde
mooie cadeaus op. Daarna waren er voor de leerlingen leuke kookworkshops die door ouders
werden verzorgd. Ook waren er springkussens waar iedereen zich uitstekend kon vermaken. Aan het begin van de middag kregen alle leerlingen patat om deze feestelijke dag af te sluiten. Het was een geweldige feestdag waar iedereen, maar voor de jubilaris, erg van heeft genoten. Het was ook
mooi dat de ouders zich deze dag zo ingezet hebben.