Nieuws
Waar blijft de tijd? Volgende week begint de traditionele tentweek in Lunteren. Alweer voor de veertigste keer. Inderdaad: waar blijft de tijd. En nog een week en zijn de schoolvakanties anno 2017 weer verleden tijd.
Want het zijn deze laatste schoolvakantieweken waar vele kinderen en jongeren naar uitkijken. Om samen een bijzondere week te beleven, met spel, knutselen en sport. Zeker, maar het uitgangspunt is al 40 jaar het evangelisatiewerk voor iedereen. Want dat is ook vanaf het begin het uitgangspunt: iedereen is welkom tijdens de tentweek Lunteren.
 
100 vrijwilligers
Het is 1977 als dominee A.J. Timmer in de hervormde Gemeente Lunteren voorganger is. Van hem kwam het voorstel om in de laatste week van de zomerschoolvakantie een speciale week voor kinderen te organiseren.
Een idee waar men vanuit de gemeente positief op reageerde. Er werd een stuurgroep gevormd en de pastoraal medewerker uit de buurgemeente in Ede heeft met raad en daad bijgestaan.
Al vanaf het eerste begin zijn de ouders, veelal de moeders, betrokken bij de organisatie in de tentweek. Ook tijdens de jubileumweek is dit niet anders.
Elk jaar zetten zich zo’n honderd (!!!) vrijwilligers in om de gehele week in goede banen te laten verlopen.
 
Trekker met ‘platte’ wagen
Een week voor de kinderen organiseren is één, maar ze er ook warm voor maken is een tweede. Want uitgangspunt is al veertig jaar: de tentweek is er voor elk kind, ongeacht wel of geen christelijke achtergrond.
De oplossing werd gevonden in het ophalen van de kinderen. In het agrarische gebied rondom Lunteren werden diverse ondernemers benaderd. Of ze met de trekker en de ‘platte’ kar de boer op wilden de kinderen te halen en brengen.
Een initiatief dat aansloeg.
Jarenlang kwamen op deze wijze kinderen uit de omgeving van Lunteren (tot aan De Valk toe) naar de tentweek in Lunteren. Totdat het wettelijke regels dit niet meer toestonden.
Maar nog altijd is en blijft de tentweek kinderen als een magneet naar de huidige locatie aan de Bisschopweg trekken.
 
Bethelkerk
Al weer enkele jaren staat de bekende tent in een weiland aan de Bisschopweg. Hier komt de tentweek echt tot haar recht, een ideale uitvalsbasis voor de vele (sportieve) activiteiten.
De tent heeft in Lunteren al op een aantal plekken gestaan, voordat de Bisschopweg in zicht kwam. De start was op het plein van de toenmalige Julianaschool aan de Postweg. In de tent werden de activiteiten ondergebracht voor de oudere kinderen. De jongste groepen konden de eerste jaren terecht in één van de zalen van de Bethelkerk.
Ook op het veldje naast de Molukse kerk en het Ina-Ama gebouw heeft de tent vele jaren gestaan. Waar de tentweek ook werd gehouden, het programma kent altijd een vast draaiboek.
 
Ome Evert
Een medewerker van het eerste uur, Ome Evert van Grootheest, weet nog goed hoe het programma in de eerste jaren van de tentweek Lunteren was.
“’s Morgens gingen we twee aan twee de wijk in voor evangelisatiebezoek. ’s Middags waren er de kinderspelen. Dat werd gesplitst in twee groepen. De jongste kinderen gingen naar de Bethelkerk, de grote kinderen bleven in de tent. De tent stond op het plein van de Julianaschool.”
 
“Het morgenprogramma was van 9.30 – 11.30, dan was er evaluatie in de tent. ’s Middags van 13.30 tot 16.00 uur. De mooiste werkjes kwamen op het prikbord. Er werd eerst een Bijbelvertelling gedaan, daarna werden werkjes gemaakt. De tent werd zaterdags opgezet en stond er dan een week. Zondags werd er na de kerkdienst als team koffiegedronken in de tent.”
 
Bezinningsavond
Ook dit jaar is het programma in grote lijnen gelijk aan dat er van de vele jaren ervoor. De aanvang is om 09.30 uur met het vertellen van een Bijbelverhaal, gevolgd door zingen en diverse activiteiten in en rondom de tent. Het ochtendprogramma is gericht op de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. Zo rond de klok van 11.45 uur is het ochtendprogramma voorbij.
Het middagprogramma (leeftijd 10-15 jaar) begint steeds om 13.45 uur en duurt tot 16.00 uur. De activiteiten voor deze jongeren zijn rondom de tent en ook het dorp Lunteren maakt vaak deel uit van het uitvoeren van opdrachten.
 
Gedurende de tentweken worden ouders e.d. niet vergeten. Voor hen is er altijd een divers avondprogramma, met vaste activiteiten op bepaalde dagen. Zoals een fietsspeurtocht, volleybal en een thema-avond. Dit jaar is dit: ‘Is de Bijbel waar?’ met dhr. S. Middelkoop als de spreker van deze avond.
Traditioneel wordt de week afgesloten met een bezinningsavond, die een afsluiting vormt van de o.a. eerder die week vertelde Bijbelverhalen. Dit jaar wordt er tijdens deze afsluiting ook stilgestaan bij het jubileum.