Nieuws
Tijdens de jaarvergadering van ‘Christenvrouw Lunteren’ werden een aantal leden gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Ook voor de vereniging is 2017 een bijzonder jaar ‘Christenvrouw Lunteren’ bestaat namelijk 60 jaar. In mei wordt dit uitgebreid gevierd.
Van het eerste uur zijn nog twee leden lid, dit zijn mevr. A. Stroomberg van Roekel en mevr W. v.d. Brink-Hardeman. Zij zullen in mei uitgebreid gehuldigd worden , maar hebben deze avond ook al een bloemetje ontvangen.
Jubilarissen_gehuldigd_bij_Christenvrouw_Lunteren
Voorzitster Ellie Ploeg Bunk was deze avond ook 25 jaar in het bestuur waarvan 23 jaar als eerste voorzitter!
De dames hebben op de jaarvergadering met elkaar heerlijk gegeten van een Chinees buffet! Ook was er een verloting met mooie prijzen die de leden hadden meegebracht. Het was een hele gezellige avond met elkaar!
Op de foto staan v.l.n.r. achterste rij: Hennie Koudijs de Jong, Jopie Hey van ’t Hol, Christien v.d. Hee-Gaasbeek 25 jaar lid, dan Jannie Bakkenes van Ginkel 30 jaar lid en mevr. J.F. v.d. Werf-Klein Goldewijk 50 jaar lid!
Zittend v.l.n.r.: mevr. H. van Gelder-Groeneveld 55 jaar lid, mevr. A. Stroomberg van Roekel 60 jaar lid en Ellie Ploeg-Bunk 25 jaar bestuurslid!
Twee jubilarissen waren helaas niet aanwezig, t.w. mevr. W. v.d. Brink-Hardeman en mevr. N.van Hal Zegers zij is 55 jaar lid.