Nieuws
Prof. dr. J. Telgen (66 jaar) uit Lunteren, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft hem op vrijdag 25 mei 2018 de versierselen opgespeld
die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jan_Telgen_Officier_in_de_Orde_van_Oranje_Nassau 
De onderscheiding is uitgereikt tijdens een symposium ter ere van zijn afscheid als hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector bij de Universiteit Twente. Jan Telgen is sinds 1987
aan deze universiteit verbonden.
 
Gedurende zijn gehele loopbaan heeft decorandus zich vanuit diverse rollen ingezet voor het publieke inkoopbelang en was hij een pionier op het terrein van de professionalisering en wetenschappelijke onderbouwing van openbare aanbestedingen. Hij heeft de afgelopen 30 jaar een actieve bijdrage geleverd aan de verbetering van overheidsopdrachten zowel in adviesprojecten als in onderzoek. Mede door zijn inzet heeft de universiteit Twente zich ontwikkeld tot kenniscentrum voor openbare aanbestedingen in Nederland en behoort het tot de top van de universiteiten in Europa op het gebied van inkoop.
 
In zijn werk had hij veel aandacht voor ontwikkelingslanden. Zo begeleidde hij veel promovendi uit Afrika zoals Oeganda en Ethiopië. Daardoor werd een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze landen. Ook heeft de heer Telgen een onderwijsmodel opgezet voor overheidsopdrachten voor de Verenigde Naties en heeft hij meer dan 50 wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen gepubliceerd.
 
Naast hoogleraar is hij vakgroep voorzitter bij PIANOo, lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht, bestuurslid bij het International Trade Centre, lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Intrakoop, lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement, toezichthouder CPS onderwijsontwikkeling en advies, lid Raad van Toezicht PALLAS-reactor, voorzitter van en voorzitter van Stichting Bosbad Lunteren.
Ook in het verleden zette Jan Telgen zich in voor veel maatschappelijke doelen, van onderwijs tot zwembad, van Gereformeerde Kerk tot Sportservice Ede.