Nieuws
Door Henk de Rooy
 
“Wij hebben hier een heel mooie tijd gehad”, laten Jaap en Ina Hansum weten. Zondag 3 februari wordt er in de ochtenddienst van de Maranathakerk afscheid genomen van ds. Jaap Hansum en zijn gezin. Na vijfeneenhalf jaar samen met de gemeente te hebben opgetrokken heeft hij een beroep aangenomen naar Amersfoort. Daar wordt Jaap voorganger van Kruispunt Vathorst.
Jaap_en_Ina_Hansum
Ina en Jaap Hansum nemen afscheid van de Maranathakerk.
 
Samen sterk
Ze kijken er naar uit Jaap en Ina. Na Antwerpen en Beiroet was Lunteren de derde stop als predikant. Op 2 september 2013 deed Jaap zijn intrede in de hervormde Maranathakerk. Met de komst van Jaap kreeg de gemeente nieuwe impulsen en dat vertaalde zich in de achterliggende jaren naar een gemeente waarbij veel leden zich actiever betrokken zijn gaan voelen. Wat velen aansprak was dat ds. Hansum in zijn preken refereert aan het dagelijkse leven. “Ik ben altijd dankbaar als kerkdiensten mensen helpen om christen te zijn en Jezus te volgen in hun alledaagse leven. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Samen vormen we het lichaam van Christus.” Dat ‘samen’ slaat ook op zijn vrouw Ina. Zij heeft binnen de Maranathakerk en het dorp zo haar weg gevonden, op de achtergrond en aanwezig waar ze nodig was.
 
Opbouwplek
In Amersfoort wacht hen een nieuwe gemeente, Kruispunt Vathorst. Dit is een bijzondere samenwerkingsgemeente van PKN, CGK en NGK (resp.: Protestante Kerk Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken). Deze Kruispuntgemeente nam een jaar geleden een nieuw, modern en multifunctioneel kerkgebouw in gebruik. “Het is een jonge gemeente met veel jonge mensen. Voor de komende jaren is één van de uitdagingen om als kerk zichtbaar en vruchtbaar aanwezig te zijn in deze Vinexwijk. Het nieuwe aantrekkelijke gebouw met bv. een eigen ‘grand café’ kan daarin een belangrijke rol vervullen. Bijzonder aan Kruispunt Vathorst is ook dat er ruimte is voor zowel evangelische als gereformeerde uitingsvormen. Iets wat ook de Maranathakerk in Lunteren kenmerkt. Kruispunt Vathorst telt inmiddels ca. 1400 leden en is groeiende. Het kan niet anders dan dat de beide Hansums er hun plek zullen vinden. Met elkaar verder bouwen aan een aantrekkelijke, gezonde en veelkleurige gemeente met een heldere eigen visie en uitstraling naar buiten toe, daar kijkt Jaap naar uit.
 
Anjar
Libanon, het woord valt enkele malen in het gesprek. Niet verwonderlijk, gezien de vriendschappelijke band tussen de Maranathakerk en het stadje Anjar in Libanon. Hier ligt de zustergemeente, de Armeens- protestantse kerk onder leiding van dominee Hagob Akbasharian en zijn vrouw Nanur. In de zomer van 2018 is een groep jonge Lunterse jongeren hier geweest om te helpen met het zomerwerk. De ‘Reisgroep Libanon 2018’ wist zich niet alleen gesteund door de Maranathakerk maar ook door de bredere Lunterse gemeenschap. “Zo hebben wij Lunteren ook ervaren”, laten Jaap en Ina weten. “Lunteren is een heel hartelijk dorp, belangstellend en meelevend.”
 
Geestkracht
Jaap en Ina verhuizen dan wel naar Amersfoort, maar geheel uit het ‘zicht’ zullen zij niet zijn. Want menig lid van de Maranathakerk zal nog weleens een preek van Jaap beluisteren of lezen. Hij post veel van zijn preken op een eigen website (www.preach-it.nl). Bij elke preek komt weer de vraag naar voren hoe oude Bijbelverhalen invulling krijgen in ons concrete leven hier en nu. “Bij iedere preek realiseer ik mij dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht.”