Nieuws
Om haar 10-jarig jubileum te vieren heeft Interkerkelijk koor de Regenboog uit Lunteren een jubileumconcert georganiseerd op zaterdag 30 maart in de Oude kerk te Lunteren. Het concert draagt de titel: ‘Zoveel kleuren, zoveel pracht …’.
 
Het was herfst 2008 toen een enthousiaste Lunterse het idee opperde bij Ineke Bos-Strootman om een koor op te richten. Er werd met elkaar afgesproken om minimaal 30 leden te zoeken. Gemotiveerd werd er met elkaar op zoek gegaan naar mensen die hielden van zingen.
De eerste repetitie avond in januari 2009 werd mede mogelijk gemaakt door een gulle sponsor die een piano kon regelen en werd een groot succes! Met een opkomst van maar liefst 88 leden was de oprichting van een nieuw koor in Lunteren een feit!
sInterkerkelijk_koor_de_Regenboog_viert_10-jarig_jubileum 
Nu 10 jaar later; de enthousiaste Lunterse is samen met haar man nog steeds één van de mensen van het eerste uur. De trouwe leden vormen samen met leden die er nieuw bij zijn gekomen door de jaren heen een koor van ruim 85 leden. En dit alles nog steeds onder de bezielende leiding van Ineke Bos- Strootman.
De afgelopen jaren heeft het koor van alles meegemaakt met elkaar. Koorleden zijn ontvallen, lief en leed is en wordt met elkaar gedeeld. Optredens in verzorgingshuizen, kerstmarkt en zelfs in het buitenland (Oostenrijk, Duitsland en in mei in de omgeving van Maastricht en Aken) hebben de revue al gepasseerd.
Herinneringen zijn en worden met elkaar gemaakt…...
 
Het jubileum wil het koor niet zomaar aan haar voorbij laten gaan. Daarom nodigen ze een ieder uit om naar hun jubileumconcert te komen. En wel op: zaterdag 30 maart in de Oude kerk te Lunteren. Kerk opent om 19.00uur. Aanvang 19.30 uur. Toegang is vrij. Er zal t.b.v. de onkosten een collecte gehouden worden.
 
Aan het concert, waarvan ook cd-opnamen wordt gemaakt, zullen de volgende musici hun medewerking verlenen. The Musix (muzikaal zestal bestaande uit Lennert Knops (orgel), Maria Knops (harp), Arie van der Vlist (vleugel),Martha van Gent (fluit) Corrie Wielink (viool) en Myrthe van Hulst (cello). Verdere medewerking van Bert Elbertsen (orgel), Henk-Jan Drost (trompet) en Peter de Jong zal percussie voor zijn rekening nemen.
Interkerkelijk koor de Regenboog hoopt u graag te ontmoeten op zaterdag 30 maart!
 
Voor verdere informatie: