Nieuws
De Edese SGP-fractie heeft een werkbezoek afgelegd bij Gebr. Blankespoor in Harskamp. Veel belangrijke onderwerpen kwamen langs een gesprek met de directeur, de heer Van Ee. Denk daarbij aan de mestproblematiek, knelpunten in regelgeving en transport en het aanbestedingsbeleid en vergunningenbeleid van de gemeente Ede.
“Het verwerken van mestoverschot is verplicht”, aldus raadslid Theo Folmer. “Het is dus zaak dat we zorgen voor voldoende capaciteit daarvoor! Niet elke locatie is hiervoor geschikt.”
Een rondleiding over het bedrijf maakte het bezoek compleet. Opnieuw bleek hoe goed het is om voeling te houden met wat er leeft in samenleving en bedrijfsleven!
Inspirerend_werkbezoek_SGP 
Op de foto v.l.n.r.: raadsleden Pieter Kool, Arnold Versteeg, Breunis van de Weerd, fractievolger Gerrit Jansen en raadslid Theo Folmer.