Nieuws
Geïnteresseerde zangers uit de regio kunnen zich online aanmelden voor het nieuwe project Bachcantate Laetare vocaal.
 
Sedert 2013 worden jaarlijks tijdens het Bachconcert in de Dorpskerk in Woudenberg cantates en motetten van de familie Bach tot klinken gebracht. Deze traditie wordt zaterdag 9 september voortgezet met een uitvoering van Cantate 21: 'Ich bin vergnügt mit meinem Glücke' voor sopraan solo, koor en instrumentaal ensemble.
De geloofsbelijdenis 'Wir glauben all an einem Gott' behoort tot de catechismusliederen van Maarten Luther en vinden we in een vierstemmige zetting onder de koralen van J.S. Bach.
De vertaling van het kerklied in de samenzang is van Ria Borkent.
 
Uit de muzikale nalatenschap van de familie Bach worden twee motetten tot klinken gebracht.
Het koordeel: 'Was betrübst du dich, meine Seele' uit Cantate 21 werd in 1999 door Laetare op CD geregistreerd.
 
De repetities van het projectkoor worden gehouden in de Bethelkerk in Lunteren.
Ga voor informatie en aanmelden naar www.projectkoorlaetare.nl.