Nieuws
Het jaar 2017 is het herdenkingsjaar ‘500 jaar Reformatie’. Ook het Museum Lunteren heeft daar aandacht aan gegeven door dit jaar een speciale editie uit te brengen van haar blad Bij de Amse Pomp.
Daarin blijkt dat de Reformatie op de Veluwe een heel moeizaam proces is geweest, dat van bovenaf werd opgelegd.
Van_Reformatie_naar_Bible_Belt 
Invloed boekdrukkunst
Eigenlijk is dat tegen de verwachting van veel mensen in. Immers vanuit de koppeling van de Veluwe aan het begrip ‘Bible Belt’ wordt vaak gedacht dat de Reformatie hier een snelle ingang heeft gevonden. Het tegendeel is waar. Maar dat roept ook tegelijk een aantal vragen op.
Immers als de Reformatie zo'n moeizaam proces is geweest, hoe zijn de hedendaagse reformatorische kerken hier dan ontstaan? En als de boekdrukkunst zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het reformatorische denken in de 16e eeuw, wat moeten we dan verwachten van de invloed van de sociale media in de 21e eeuw?
Juist vanuit zulke vragen blijkt dat de Reformatie op de Veluwe een heel eigensoortig vervolg kent.
 
Dit eigensoortige vervolg is het onderwerp van een door het Museum Lunteren te organiseren avond
Dinsdag 3 oktober 2017, aanvang 20:00 uur in ‘Het Witte Kerkje’, Dr. Kimmijserlaan 28 te Lunteren. De lezing zal worden verzorgd door prof. dr. ir. Wim van Leussen.
 
Lezing
Heel eigensoortig is bijvoorbeeld dat op de Veluwe in de tijd van de Afscheiding (1834) hier geen afgescheiden kerken zijn ontstaan, maar dat daar tegenwoordig wel een groot aantal afgescheiden kerken bestaan. De geschiedenis van de kerken zelf in Lunteren zal hier niet aan de orde komen, omdat die reeds beschreven is in het door het Museum Lunteren in 2015 uitgegeven boekje ‘Religie in Lunteren door de eeuwen heen’.
 
Het tijdens de lezing vooral gaan over de typisch Veluwse omstandigheden, waarbinnen deze ontwikke¬lingen plaats hadden. Ook zal aandacht gegeven worden aan de vraag of vanaf de 16e eeuw ook gesproken kan worden van een "Reformatie van de Rooms-katholieke kerk" en aan pogingen van moderne theologen in de 19e eeuw om tot een ‘Tweede Reformatie’ te komen.