Nieuws
Natuurvereniging IVN Barneveld houdt op dinsdag 23 juni een avondwandeling op de Goudsberg in Lunteren. In de grote zandafgraving op de Goudsberg groeit een woud van reuzen berenklauwen.
Vooral als ze bloeien is dat een imposant gezicht en bovendien ruik je ze dan goed.
 
Wellicht zijn er zaden van de berenklauw mee gekomen met illegaal gestort (tuin)afval. Zo groeien daar meer ‘plaagplanten’, zoals de Japanse duizendknoop en natuurlijk de braam. Mede door deze ‘aanvullingen’op het gewone plantenbestand is de zandafgraving biologisch interessant geworden. Ook door de hoogteverschillen groeien er op korte afstand veel verschillende planten.
Meestal is er op de bodem van het zandgat een vochtige plek waar soorten groeien die daar zich thuis voelen. Op de helling van de voormalige zandafgraving kan op een zonnige dag de temperatuur snel oplopen zodat het heet onder de voeten wordt.
 
Natuurlijk ie er ook een bezoek aan het geografische mid-delpunt van Nederland op de Lindeboomberg met de twee ‘zonnewende’-stenen. Gids isJan Hassink.
 
 
Vertrek: 19.00 uur vanaf parkeerterrein de Vetkamp, Stationsweg Barneveld (t.o. kasteel De Schaffelaar). Er wordt zoveel mogelijk gecarpooled.
Om 19.15 uur Goudsberg bij het nieuwe landschapsorna-ment, het uitkijkpunt over de Gelderse Vallei, t.o. restaurant de Hessenhut.
Kosten: € 2,- per persoon. Leden en donateurs van IVN Barneveld kunnen gratis mee. Kijk ook op www.ivn.nl/barneveld