Nieuws
Een oplettende lezer uit Wekerom benaderde de Lunterse Krant met de mededeling dat er iets niet juist was. Het betrof de zinsnede: ‘de mussen vallen vanhet dak’ (zie artikel ‘slipgevaar, Lunterse Krant vorige week). Het blijkt dat dit gezegde, aangevende dat het uitzonderlijk warm is, een verbastering is van: ‘het is zo heet, de mossen vallen van het dak’.
de_mossen_vallen_van_het_da-2
Mos op het dak van een oude varkensschuur
 
Het spreekwoord dateert uit de tijd dat veel daken, voor isolering, met mos bedekt waren. Tijdens zeer warme en droge perioden scheurde het mos waarbij delen van het dak vielen. Toen het mos niet meer gebruikt werd voor dakisolatie begreep men het spreekwoord niet meer.