Nieuws
Zaterdag 21 mei gaat een mijlpaal vormen in de nog korte historie van de activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente Lunteren. Deze dag wordt voor de tiende maal de ‘Kerkpleinmarkt’ gehouden. Reden voor de commissie om hier bij stil te staan. Dit doet zij door het introduceren van enkele nieuwe onderdelen. Om er twee uit te lichten: een kinderkleedjesmarkt en … ‘Heel Lunteren Bakt!’.
Heel_Lunteren_Bakt 
Slapeloze nachten
‘Heel Lunteren Bakt’ is een taartenbakactie waaraan iedereen, jong en oud, uit Lunteren kan meedoen (zie kader). Want beredeneert de activiteitencommissie van de Herv. Gem. Lunteren: “Wie iets te vieren heeft geeft een feestje. En …, daar hoort natuurlijk taart bij. Vandaar deze actie.”
Wat deze ludieke actie gaat opleveren is nog ongewis. Zeker is dat er nu al binnen de eigen gemeente enthousiast wordt gereageerd. “Wil je wel weten dat ik er al slapeloze nachten van heb?”, verzucht één van de organisatoren. “Want als …?” De persoon in kwestie ziet zichzelf al bedolven worden onder taarten.
 
Pannenkoekentafel
Tijdens de jaarlijkse Kerkpleinmarkt is er altijd ruimte voor activiteiten voor kinderen. Zaterdag 21 mei zijn er ook voor hen extra activiteiten, o.a. de tien spellen/spullenkaart, een knipkaart voor tien verschillende spellen en/of spullen en een kinderkleedjesmarkt. De deelnemende kinderen (zie ook kader) kunnen hiervoor terecht op het grasveld voor het Westhoffhuis.
Nieuw dit jaar is ook de ‘Pannenkoekentafel’. Ook hierin komt het jubileum van de ‘Kerkpleinmarkt’ naar voren. Met een speciale pannenkoekentafel kunnen er namelijk tien (!) pannenkoeken tegelijk worden gebakken. Komt dit dus zien en eet vervolgens smakelijk.
 
Overredingskracht
Met het organiseren van het tweede lustrum vergeet de commissie niet waar het toen allemaal om begon: Saamhorigheid.
In de eerste jaren van de opstart van de nieuw gevormde Hervormde gemeente (PKN-2004) hadden we elkaar meer dan nodig om het gemeentewerk weer op te zetten en op bouwen. Het opzetten van de ‘Kerkpleinmarkt’ was daarvan een onderdeel. Samen inzetten voor wat een gezellig en geslaagd evenement zou worden. Deze eerste ‘Kerkpleinmarkt’ zou uitgroeien tot een jaarlijkse traditie. Wat toen begon rondom de kerk is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat meer en meer opschuift richting de Boslaan.
Al meteen vanaf de eerste start deed de commissie praktisch nooit een tevergeefs beroep op gemeenteleden. “Er is soms wat overredingskracht voor nodig, maar meestal komt het op het laatste moment steeds weer goed. Je moet de mensen wel persoonlijk benaderen”, laat één van de nieuwe commissieleden weten.
Met name om voor de talenten- en dienstenveiling een aantrekkelijke en mooie inbreng te verkrijgen vergt nogal wat tijd en inzet van de activiteitencommissie. “Maar”, geven zij in koor aan: “Wanneer je de mensen benadert is het vaak dat ze positief en enthousiast reageren.”
 
Goed doel
Positief zijn ook de kerkrentmeesters. Elk jaar levert de ‘Kerkpleinmarkt’ een mooi bedrag op. Een commissielid verduidelijkt: “Op de zondagochtend erna is het altijd wat onrustig in de kerk. Benieuwd als men is wat het deze keer weer heeft opgebracht. Totdat de dominee het bedrag bekend maakt.”
In de eerste jaren waren de gelden welkom om de financiële huishouding van de Herv. Gem. Lunteren op peil te houden (o.a. om het tekort van de restauratie van de kerk te verkleinen). Inmiddels gaat de helft van de opbrengst naar een goed doel. De andere helft wordt gebruikt voor activiteiten binnen de gemeente, b.v. het jeugdwerk.
 
Happy Hour
De ‘Kerkpleinmarkt’ start om 10.00 uur en duurt tot de klok van 15.00 uur. Een half uur voor het einde start het zogeheten ‘Happy hour’. Dan kunnen bezoekers van de markt hun slag slaan. Een grote emmer mag dan gevuld worden met spullen die nog op een deel van de kramen liggen. Ook hiervoor gelden natuurlijk spelregels, die ter plekke worden bekendgemaakt.
 
Heel Lunteren bakt niet alleen, maar is ook welkom op het tweede lustrum van de ‘Kerkpleinmarkt’ van de Herv. Gem. Lunteren. Rondom de Oude Kerk van Lunteren gebeurt het zaterdag 21 mei, van 10.00 tot 15.00 uur.
 
‘Heel Lunteren Bakt’
Ben jij de beste taartenbakker van Lunteren? Breng dan jouw lekkerste en mooiste taart tussen 10.30 en 11.00 uur naar de kerkpleinmarkt (zaterdag 21 mei) en win een schitterende prijs! Deze bijzondere bakwedstrijd is er voor jong en oud. Alle ‘ingezonden’ taarten worden op de kerkpleinmarkt tentoongesteld in een koelvitrine. Na afloop van de wedstrijd zullen de taarten geveild worden voor de twee goede doelen (Voedselbank Ede en jeugdwerk Herv. Gem. Lunteren). Voor meer info: tel. 06 – 13 08 55 58.
Kader
Kinderkleedjesmarkt
Voor deelname wordt per kleedje van zo’n twee bij twee meter € 5,00 gevraagd. Dit bedrag gaat naar de goede doelen van de kerkpleinmarkt.
Vergeet je niet aan te melden: door even te mailen naar of te bellen met Ina Bloemendal (bloemendal.w@hetnet.nl of tel. 48 28 02). Je ontvangt dan ook meer informatie over hoe laat je verwacht wordt en dergelijke. Doe jij ook mee?