Nieuws
Heleen Ike 40 jaar juf
Zaterdag 5 mei was juf Heleen Ike 40 jaar in het onderwijs en juf op De Bron.
Groot_feest_op_de_Bron
Dit is afgelopen week met de kinderen en personeel uitgebreid gevierd.
Ze heeft van de kinderen prachtige cadeaus gekregen. Poppenkastspeler Fritsie Duikelaar
vermaakte jong en oud. Het was een fijne en feestelijke dag.