Nieuws
Zaterdag 16 september vond het minicongres, Beheer van monumentale bomentuinen, plaats in het pinetum de Dennenhorst. Vanwege het slechte weer werd voor dit programmaonderdeel uitgeweken naar de villa de Dennenhorst op de hoek van de Boslaan en de Molenweg. Hier woonde Henri Dinger, de stichter van het pinetum, een groot deel van zijn leven. De villa wordt nu door zijn kleinzoon verbouwd. Er waren ruim 50 mensen uit alle windstreken van Nederland op dit kennis-evenement afgekomen, zowel professionele partijen als amateurs en geïnteresseerden.
 
De sprekers
Met een viertal inleidingen werd het beheer vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
David Borgman uit Wageningen (Borgman Beheer) bekeek het vanuit een dynamisch perspectief zoals dat in de bosbouw wordt gebruikt. Annemiek van Loon, (Bomenconsulent) expert op het gebied van veterane bomen bekeek het aan hand van de verschillende levensfasen van de boom en de waarde die de verschillende fasen hebben en hoe dat in het beheer kan worden ingepast. Daarna was het woord aan Jeroen Glissenaar van park Sonsbeek die een inkijkje gaf in hoe kwetsbare natuur en schijnbaar ongelimiteerd gebruik kunnen samengaan en wat daarvoor nodig is.
Ten slotte vertelde Ruurd van Donkelaar iets over de mogelijkheden om een interessante onder begroeiing te combineren met bomen en die elkaar kunnen versterken en de aantrekkelijkheid voor het publiek vergroten.
 
Complimenten
Na afloop kon men napraten en nagenieten in het pinetum met een hapje en drankje. Het was een zeer geslaagd evenement en er werd nog lang nagepraat, waarmee de bekendheid van het pinetum weer verder is vergroot.
Mede dankzij de prachtig bloeiende heide kwamen de bijzondere bomen optimaal tot hun recht. Het zag er feeëriek uit en bestuur kon vele complimenten over zowel het congres als het bospark in ontvangst nemen.
 
Voor wie nu nieuwsgierig wordt, het pinetum bevindt zich achter hotel restaurant de Lunterse Boer en is overdag toegankelijk via de smalle doorgang naast het restaurant aan de zwembadzijde. Honden zijn niet toegestaan in verband met de schapen.