Nieuws
Woensdag 24 april organiseerden Icare, Opella en RST Zorgverleners in de Honskamp een bijeenkomst over vergeetachtigheid en dementie. Vergeetachtigheid is bij ouderen een veelgehoorde klacht. Vaak is dit normaal, maar soms is er meer aan de hand. 5% van de mensen boven 65 jaar lijdt aan de gevolgen van dementie. In Nederland zijn dat meer dan 250.000 mensen.
Geslaagde_bijeenkomst_Opella 
Zo’n 30 bezoekers hoorden van Casemanager Marijke van Rossem over het verschil tussen ‘gewone’ ouderdomsvergeetachtigheid en dementie.
We herkennen allemaal wel dat er soms iets op het puntje van je tong ligt, maar dat je je het pas later weer kunt herinneren. Dementie is meer dan vergeetachtigheid. Bij dementie spelen naast geheugenproblemen ook moeilijkheden met spreken, uitvoeren van alledaagse handelingen, concentratie, plannen en organiseren.
Marijke van Rossum geeft aan dat op de website van Alzheimer Nederland testjes beschikbaar zijn die gedaan kunnen worden bij twijfel of er sprake is van dementie. Wat je het eerste kunt doen bij deze twijfel is een gesprek met de huisarts. De huisarts kan onnodige zorgen wegnemen en mocht het nodig zijn kan deze doorverwijzen naar passende begeleiding.
Geslaagde_bijeenkomst_Opella_1
Casemanager Marijke van Rossem
 
Ervaringsdeskundige Paula Hoek deelde haar persoonlijk en indrukwekkend verhaal. Zij vertelde uit eigen ervaring hoe het is om dagelijks te leven met een echtgenoot die door de dementie verandert. Ze heeft veel ondersteuning ervaren van de begeleiding door een casemanager en was positief verrast door alle hulp ze ontving vanuit haar omgeving. Zij noemde als voorbeeld hoe de Lunterse winkeliers begripvol zijn en hun medewerking verlenen.
Bij de bezoekers was er veel herkenning over dit verhaal, bewondering voor Paula en alle anderen die dag en nacht klaar staan als mantelzorger voor hun naasten.
 
Dit was de vierde keer dat Icare, Opella en RST Zorgverleners gezamenlijk een themamiddag hebben georganiseerd. Zij organiseren deze bijeenkomsten halfjaarlijks rond een met de zorg samenhangend thema. De zorgorganisaties vinden het belangrijk dat rondom deze thema’s informatie wordt uitgewisseld met de inwoners van Lunteren, waarbij handreikingen worden gedaan en er ruimte is voor het delen van ervaringen en ontmoeting. De volgende bijeenkomst staat gepland in het najaar. Deze zal net als de vorige bijeenkomsten weer aangekondigd worden middels posters in winkels, gezondheidscentra en appartementsgebouwen, alsook een persbericht in deze krant.