Nieuws
Het is zaterdagavond 30 maart. In de hersteld hervormde Bethelkerk komt jeugdvereniging ‘Het Anker’ als gebruikelijk bijeen. Een bijzondere avond, want het is de laatste reguliere clubavond van het seizoen. Het is ook de laatste clubavond van Gert van Trierum, die na bijna veertig jaar afscheid neemt van de club. Alles is erop gericht de bijeenkomst ‘normaal’ te laten verlopen. Beginnen met bijbelstudie en vervolgens samen een spel doen.
Gert_van_Trierum 
Gert van Trierum krijgt de versierselen opgespeld door burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede.
 
Er staan echter nog meer bijzondere gebeurtenissen op het programma. Om half acht arriveert een grote groep mensen onopvallend bij de kerk. Leden van de jeugdraad, gezinsleden van Gert en ruim twintig oud-leidinggevenden van ‘Het Anker’, allemaal leidinggevenden die in de periode vanaf 1980 hebben samengewerkt met Gert. Onder begeleiding van blaasinstrumenten trekt de groep zingend de zaal binnen waar Gert zojuist met de jongeren aan het spel is begonnen. Een volslagen verrassing. Samen met de jongeren wordt hij toegesproken, waarbij wordt stilgestaan bij het bijzondere afscheid.
 
Rond kwart voor acht arriveert een tweede gezelschap onopvallend bij de kerk. De groep bestaat uit burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede, oud-wethouder en oud-burgemeester van buurgemeente Renswoude Wilke Dekker (waarmee Gert jarenlang zondagsschool heeft gegeven) en verdere familie en collega’s van Gert. Onder de wat suggestieve aankondiging dat er nog een ‘leidinggevende en oud-leidinggevende van de gemeente’ zullen binnenkomen, is er grote verbazing als dit tweede gezelschap ook de zaal binnenkomt.
Burgemeester Verhulst spreekt de aanwezigen toe en spreekt zijn waardering uit voor het kerkelijk jeugdwerk en de rol van Gert hierin, waarbij hij als geboren Zeeuw mooie verbindingen maakt met noodzakelijke bakens en ankers. Zowel van de leiding naar de jongeren alsook van leidinggevende naar het gezin thuis.
Het jarenlange werk van Gert voor de zondagsschool, als organist en op het gebied van de catechese wordt ook nadrukkelijk aangehaald. Nadat Gert op verzoek van de burgemeester een op slinkse wijze meegesmokkeld overhemd met colbert heeft aangetrokken, krijgt hij te horen dat het de koning behaagd heeft hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, waarna hem de versierselen worden opgespeld.
 
Ondanks de overrompeling spreekt Gert de aanwezigen nog toe, waarbij hij heel sterk het belang en het doel van het jeugdwerk tot uiting laat komen. Jongeren dichterbij de Heere Jezus Christus brengen. Zo rond kwart over acht kunnen de jongeren weer verder met het spel en wordt Gert meegevoerd naar een andere zaal waar nog een gezellig samenzijn is met oude bekenden, onder het genot van een kopje koffie met gebak.
Een bijzondere avond die normaal had moeten verlopen, liep zo uit op een bijzondere avond waar velen nog lang mooie herinneringen aan zullen bewaren.