Nieuws
 
De heer drs. A. (Ab) Welgraven heeft op 23 september 2016 de erepenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester Cees van der Knaap reikte de erepenning en de oorkonde uit tijdens de feestelijke inhuldiging van het vernieuwde Middelpunt van Nederland in Lunteren.
Het gemeentebestuur van Ede kent de heer Welgraven deze onderscheiding toe als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de langdurig intensieve wijze waarop hij zich heeft ingezet voor een uniek stuk cultuurhistorisch natuurgebied. Het natuurgebied is zeer geliefd bij inwoners en recreanten. De heer Welgraven is een zoon van oud-wethouder Welgraven die zich in de jaren zestig mede heeft ingezet om Lunteren als middelpunt van Nederland te positioneren.
Lanenpatroon.
erepenning
Vanaf 1983 is de heer Welgraven betrokken bij het Luntersche Buurtbosch, eerst als bestuurslid bij de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch en later als voorzitter bij Stichting het Luntersche Buurtbosch. Deze stichting heeft als belangrijkste taak de toekomst van het buurtbos te verzekeren, zodat de inwoners van Lunteren er blijvend plezier aan kunnen beleven. Het lanenpatroon van het bos, in de vorm van een bladmotief en rond de eeuwwisseling gerealiseerd, is een rijksmonument.
100 jaar
In 2012 werd het eeuwfeest gevierd en in datzelfde jaar werd er door de stichting een plan gelanceerd om, samen met gemeente Ede en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, het project Goudsberg, Middelpunt van Nederland te starten. De heer Welgraven heeft als ambassadeur van dit project in het belang van Lunteren en de regio op een bevlogen manier leiding gegeven aan het uitwerken van een recreatief en educatief gebiedsgericht ontwikkelingsplan. De betrokkenheid van de inwoners van Lunteren bij de uitwerking en realisatie van dit project is zo vernieuwend dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds dit project financieel steunen.
Vereniging Oud Lunteren
Daarnaast is op initiatief van de heer Welgraven een nauwe samenwerking ontstaan met Vereniging Oud Lunteren. Een zichtbaar resultaat is de inrichting van het souterrain van het museum tot een informatie- en bezoekerscentrum van de Goudsberg, onderdeel van het Luntersche Buurtbosch. Dit centrum is ook de spil in de educatie van de Lunterse jeugd over de geschiedenis van het dorp en haar omgeving.
Grote verdiensten
Het gemeentebestuur kent de erepenning toe aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen, die langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of die zeer bijzondere verdiensten hebben gehad gedurende kortere tijd.