Nieuws
Heeft u dan al eens gedacht aan een CAR-verzekering? CAR staat voor Construction All Risks. Er kan van alles fout gaan bij een verbouwing van een woonhuis. Meestal zijn dat risico’s die niet verzekerd zijn onder de woonhuis-/inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering van de particulier. Over het algemeen wordt er niet nagedacht over een bouwverzekering, want men gaat er vanuit dat de aannemer dat heeft geregeld.
 
Voordelen van een CAR-verzekering voor particulieren
Het kan voor u verstandig zijn om toch zelf een CAR-verzekering af te sluiten. Op deze manier zijn alle partijen meeverzekerd. Dus ook de partijen die u zelf heeft ingeschakeld, denk aan bijvoorbeeld de keukeninstallateur of de parketvloerenlegger. Als u zelf delen van de verbouwing uitvoert, zijn ook die werkzaamheden gedekt. Tenslotte heeft u ook de zekerheid dat de premie is betaald en dat er dus dekking is. U bent niet afhankelijk van de polis van de aannemer. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de dekking als uw aannemer failliet gaat. Mocht u ervoor kiezen om zelf een CAR-verzekering af te sluiten, vergeet u dan niet uw aannemer te vragen om de CAR-premie uit de offerte verwijderen. Ook hij is meeverzekerd op uw polis.
 
Wat valt er onder de dekking van de CAR-verzekering?
De CAR-verzekering biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal die kan ontstaan tijdens de bouw. Enkele voorbeelden zijn diefstal van bouwmaterialen, het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer wordt gemonteerd breekt, tijdens de opbouw van een steiger wordt schade veroorzaakt aan de auto van de buren (de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt deze schade vaak niet) of een storm vernielt de half afgebouwde aanbouw.
 
Extra dekkingen
Op de CAR-verzekering is het bouwwerk zelf verzekerd tegen onder andere storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt. Daarnaast kan de rubriek Aansprakelijkheid worden afgesloten voor bijvoorbeeld schade aan naastgelegen woningen. Deze rubriek is een vangnet voor de particulier. Ook schade aan bestaande eigendommen van de particulier kan worden verzekerd. Denk hierbij aan scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Tenslotte is de verzekering ook nog uit te breiden met een dekking voor noodzakelijk te maken extra huisvestingskosten. Deze kosten zijn gedekt als ze het gevolg zijn van een gedekte schade aan het bouwwerk zelf of aan uw bestaande eigendommen.
 
Wat kost een CAR-verzekering?
Voor verbouwingen tot € 100.000 met een bouwtermijn van 12 maanden bedraagt de indicatieve premie ongeveer € 425. Het eigen risico bedraagt meestal € 500 en € 1.000 in geval van storm, diefstal of vandalisme. Bij een uitgebreide verbouwing van uw woning is het een goed idee om een CAR-verzekering te overwegen.
 
Heeft u vragen over de CAR-verzekering, andere verzekeringen, belastingen of notariële zaken? Bezoek het inloopspreekuur voor gratis advies. Het eerstvolgende inloopspreekuur vindt plaats op vrijdag 29 september van 16.00 tot 17.00 uur in Het Westhoffhuis. Het spreekuur wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
 
E. (Evelien) van den Broek, Assurantiekantoor De Groot