Nieuws
 Het eerste jaar zit er voor mij, Gert van Harn, als toezichthouder van het Luntersche Buurtbosch alweer op. Nu zullen er ongetwijfeld onder u zijn die graag willen weten… “Wat leeft er nu in het bos en wat gebeurt er eigenlijk”?
Gert_van_Harn 
Ik zal proberen hierover iets te zeggen.
 
Wat leeft er?
 
Wat niemand kan ontgaan als men in het bos loopt zijn de wroetplaatsen van de wilde zwijnen. Deze lopen door bijna het hele buurtbos en ook daarbuiten.
 
Schuurplek wilde zwijnen
Omdat wij binnen het zogenaamde nul-optie gebied vallen zijn wij gehouden te participeren in het afschot van zwijnen. Dit ligt anders voor het reewild, waarop geen afschot meer plaatsvindt sinds het nieuwe faunabeleid van het Luntersche Buurtbosch waarbij de jacht in eigen beheer wordt uitgevoerd.
Gert_van_Harn_2 
In mei jl. is er een reegeit doodgereden op de Boslaan. Deze geit was zogend dus ergens moest er een kalf liggen. Ik heb het kalf gevonden en dat is vervolgens naar de opvang in Halle gebracht.