Nieuws
Door Henk de Rooy
 
Hij houdt van goede gesprekken en vindt discussies leuk. “Het verbinden is nog belangrijker dan de discussie. Je kunt met elkaar oneens zijn en erover discussiëren, maar wat bindt jou met de ander? Het is belangrijk dat mensen goed samen met God verder kunnen!”
Ds. B. (Bas) Jongeneel houdt van een goed gesprek en het filosoferende element ervan. “Want”, geeft de nieuwe dominee van de Herv. Gem. Lunteren aan: “Waarom doen we het zoals we het doen?”
Zondag 1 september wordt hij bevestigd als dominee van de Hervormde Gemeente Lunteren. In de Oude Kerk vindt zijn intrede plaats.
 
Dominee_zijn_zoals_je_bent_als_mens
Dominee B. (Bas) Jongeneel en zijn vrouw Jolanda in de tuin van de pastorie.
 
Over zijn komst naar Lunteren is Jongeneel heel helder. “Voor mij was het heel duidelijk: Dit is de weg die God wil.”
Onbekend was hij niet bij de gemeente. Als gastpredikant stond Jongeneel een aantal keren op de kansel in de Oude Kerk. Om vanuit Apeldoorn (vorige standplaats) beroepen te worden in Lunteren kwam voor hem als een verrassing. “Ik was er niet mee bezig.”
Gesprekken volgen een kennis-makingsdienst volgt en een besluit volgt. Hervormd Lunteren heeft een nieuwe voorganger.
“Daar gaat wel een heel proces aan vooraf. Je wilt Gods weg volgen. Dat heb ik ervaren en daarom zijn we nu naar Lunteren gekomen. Het gaf mij en mijn gezin rust. “
 
Geboren in Oud Alblas een boerendorp in de polder, omgeven door dijken en waterstromen, was het allerminst vanzelfsprekend predikant te worden. Accountant leek hem wel wat: “Ik hou van getallen.” Economie sprak hem ook wel aan, evenals scheikunde en natuurkunde. De talen waren niet zijn sterkste kant. Het was in Amersfoort dat het kwartje begon te vallen.
“Ik volgde het EH-basisjaar, zat er op kamers en was mij aan het oriënteren welke opleiding bij mij paste. Heb toen maar eens folders aangevraagd over de studie theologie. Zag dat je er bijvoorbeeld de journalistiek mee in kon. Mij trof het de diepere beweegredenen van mensen te verkennen. Het werd mij duidelijk dat God mij hierin stuurde en woorden gaf te overdenken.”
 
Er doemde een obstakel op. Voor de studie theologie was VWO vereist. In een jaar tijd behaalde Jongeneel, via het volwassenenonderwijs, het diploma. Een heel proces zoals hij aangeeft.
Een tweede hindernis waren de talen Grieks en Latijn. Een pittige hindernis naar bleek. “Het is mooi dat het gelukt is. Je merkt dan dat dit Gods werk is!”
 
Is de dominee een leraar? Op deze vraag blijft het even stil. Het is een vraagwaar een doordacht antwoord op volgt.
Aarzelend: “Ja …, maar in de herdersfunctie. Dominee zijn is verantwoordelijkheid nemen, iets van de leraar. Maar een schaap dat kreupel is krijgt extra zorg, . Dat is de pastorale kant, de verzorgende. Het is deze unieke combinatie die samenkomt in het dominee zijn.”
Dominee als leraar. In de zondagse preken worden passages uit de Bijbel verduidelijkt. Tijdens de catechisatie komt het leraar het meer in de vorm van begeleider naar voren.
De verbindende factor, wat mensen aan elkaar en aan God bindt is de factor dat het dominee zijn zo boeiend maakt. Ook het betrekken van jongeren bij de zondagse diensten, ze inspireren.
“Er is geen truckje voor om jongeren aan te spreken. Het gevoel geven dat zij er helemaal bij horen. Wel ze een stukje herkenbaarheid geven. Dat ze ervaren: Dit gaat over mijn leven. Eerlijkheid is belangrijk, trouw zijn en betrouwbaarheid. Probeer jezelf niet anders voor te doen. Dominee zijn zoals je bent als mens.”
 
Vanaf zondag heeft de Hervormde gemeente Lunteren weer een eigen predikant. Het is een dominee die over zijn ambt zegt: “Ik ben geroepen in dit ambt. Dat je als predikant binnen mag komen in de gemeente van Lunteren. Het je gegund is achter de deur van het hart van mensen te kijken.”
 
Met de komst van ds. Jongeneel heeft de Hervormde Gemeente Lunteren een voorganger die betrokken en verbindend is. Over Lunteren: “Het is een mooie dorpsgemeenschap, laten we proberen elkaar vast te houden.”