Nieuws
Van 29 oktober tot en met 5 november wordt voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden.
Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd.
Dorcas_Voedselactie-2
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug.
Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd, ook door vrijwilligers.
Nadat het pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale kerk bij de juiste mensen brengt.
Vrijwilligers in Lunteren
Er is in Lunteren nog behoefte aan vrijwilligers voor op de vrijdag en zaterdag.
Indien u mee wilt doen met de voedselactie dan kan dat door u daarvoor op te geven via Ben Wielstra tel: 06 – 44 64 87 64.