Nieuws
Dinsdag 26 juni heeft groep 6b van de basisschool ‘De Bron’ een bezoek gebracht
aan Hoogenraad Handelskwekerijen.
Kinderen_groep_6b_De_Bron_op_bezoek
Op deze educatieve middag hebben ze geleerd hoe ze een
hortensia kunnen stekken, waarom overpotten van een plant nodig is en hoe ze een plant moeten
verzorgen.