Nieuws
De Stichting ‘de Vluchtheuvel-Lunteren’ bestaat in oktober 35 jaar. In 1983 gevormd als een interkerkelijke diaconale werkgroep vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranatha Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren. Ook de Molukse Kerk doet mee.
De_vluchtheuvel_bestaat_35_jaar 
“Stichting ‘De Vluchtheuvel’ organiseert gastopvang voor kinderen en tieners. Daarnaast verzorgen wij activiteiten voor jong en oud. Het overkoepelend thema waar onze activiteiten onder vallen is: ‘Betrokken zijn op elkaar’ ”, vertelt voorzitter Geeske Telgen.
“Dat past bij onze uitgangspunten en diaconale taak. Ook hebben we onderzocht of de activiteiten niet door anderen gedaan worden en moeten de activiteiten gedragen kunnen worden door de vrijwilligers.”
Geeske vervolgt met: “Wij beschikken een aantal dagen per week over de Muldersschuuraan de Roskammersteeg 5 te Lunteren. Daardoor hebben wij onze activiteiten kunnen uitbreiden. We kennen allemaal wel de dindagochtenden in de zomermaanden waar iedereen kan aanschuiven voor een kopje koffie en het horen van een leuk praatje. Daarnaast hebben wij contacten met andere organisaties, binnen en buiten Lunteren zoals choice4life en ‘Lindenhout’, voor onze gastgezinnen. Met de gemeente Ede, sociaal cultureel werk te Lunteren, ‘Malkander’, het Rode Kruis en het Leger des Heils, Met zorginstellingen en de scholen onderhouden we ook goede contacten en organiseren wij zeer diverse activiteiten.”
 
Nieuw is het jeugddiaconaat waar jongeren vanuit verschillende kerken gezamenlijke activiteiten doen in het dorp. Na verwachting start dit jaar in samenwerking met ‘Opella De Honskamp’ een wekelijkse activiteit voor de bewoners van het tehuis. Alle activiteiten staan op de website www.vluchtheuvel-lunteren.nl
 
Alle reden om ons 35 jaar bestaan te vieren met alle inwoners van Lunteren op 30 oktober in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.
Het beloofd een avond te worden met veel muziek met Hans Schimmel en Margret Spelt. Zij nemen de aanwezigen mee door de geschiedenis van het kerklied aan de hand diverse liederen uit het Liedboek (2013).
Luisteren naar gregoriaanse melodieën, genieten van de muziek van Luther en Bach en kennismaken met diverse muzikale stijlperioden.
Hun muzikale bijdrage heeft als titel: ‘Zingen in de kerk al eeuwen lang een feest’.
 
Iedereen is welkom op deze feestelijke dinsdagavond 30 oktober in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat 31 te Lunteren.