Nieuws
Maandagavond vindt de derde algemene vergadering plaats van de Stichting Oud Lunterse Dag. Ook nu wordt deze gehouden in Zaal Floor. De aanvang is om 20.00 uur. Dit jaar wordt een jubileum gevierd, het is de 40e (!!!) Oud Lunterse Dag.
Deze Oud Lunterse Dag, die wordt gehouden op 23, 24 en 25 augustus a.s. heeft de commissie weer een programma opgesteld.
 
Het programmaoverzicht, dat in de zaal aanwezig is, zal op deze avond worden besproken en worden toegelicht. Suggesties en/of opmerkingen van uw kant worden door de commissie erg op prijs gesteld! Dus kom allemaal!
 
Agenda
Ontvangst met koffie
Opening
Mededelingen
Bespreking programma 2018
Rondvraag
Sluiting
 
U kunt alvast in uw agenda noteren:
Slotavond is op maandag 29 oktober. Deze wordt gehouden in de grote zaal van Café/Zaal Floor te Lunteren.