Nieuws
Zooas gebruukelek stelt de kemissie Oud Lunterse Dag zich rond deeze tied altied an jullie veur.
We zulle ze effe op een rijtje zette.
 
Van linksveur naor rechtsveur: De Hoefsmid, Dries van de Waoterloop, Wous Rietsnijer, De Buurtrichter, Jeroen de Vliegert, Sjakie van de Ukkehut, Evert de Braojert, Gijs van de Duuvekamp en Meeuwis van de Stroet.
 
Achteran staon van links naor rechts: Bart uut ’t Pompedaarp, Job van Jacob, Nico Stopvaarf en Adrie Schoffel.
De_kemissie_Oud_Lunterse_Dag_2019 
De footoo is dit jaor geschoote deur Frits van de Knip bij de Wilhelminaboom. Die staot in ’t perkje op de kruusing van de Stationsstraot en de Spoorstraot. Van ‘t jaor valt de Oud Lunterse Dag op
31 augustus en dan wier vrogger altied Koninginnedag gevierd, went dat was naomelek de verjaordag van Koningin Wilhelmina. Vandaor de footoo bij die Wilhelminaboom. En daorum hen we ok een thema gekooze mit oranje d’r in. Dat ‘t stationsgebouw ok op de footoo staot, viende we gewoon mooi. We hen wel wat mit ’t ouwe.
 
’t Thema van de Oud Lunterse Dag 2019 is:
 
‘Mit veul franje, kleurt ons daarp oranje‘