Nieuws
Basisschool ‘De Wegwijzer’ komt in actie voor een nieuw schoolplein. Hierbij wil het gebruikmaken van de Ede-Doet cheques.
Hoewel de school alweer vele jaren is gehuisvest aan de Kerkhoflaan, is het schoolplein nog altijd niet ingericht.
Ouders hebben een brief ontvangen omtrent de actie en via de Lunterse Krant wil de school oud-leerlingen en buren op de hoogte brengen van de plannen.
 
Ruim een jaar geleden heeft ‘De Wegwijzer’ aan de leerlingen gevraagd wat zij graag op het schoolplein zouden willen zien. Aan de hand van de uitkomsten is het bedrijfsleven ingeschakeld. Het definitieve ontwerp is bijna rond. Tijd dus voor concrete acties.
De_Wegwijzer_in_actie_voor_duikelrek
Een vergelijkbaar model van het duikelrek, dat bij De Wegwijzer in beeld is.
 
In de brief aan de ouders valt te lezen: - Om het gewenste schoolplein te realiseren, blijkt een flinke zak met geld nodig. Dat geld willen we op verschillende manieren, o.a. door subsidies en sponsoring, bij elkaar zien te krijgen. Een andere manier is de actie Ede Doet. Ede Doet is het platform voor bewonersinitiatieven in de gemeente Ede. Via dit platform kunnen initiatiefnemers via cheques geld ophalen voor hun initiatief. Een onderdeel van het schoolplein, een zeskant duikelrek, is door een ouder aangemeld als initiatief bij dit platform en is ook goedgekeurd. We kunnen dus gaan sparen voor dit speeltoestel! –
 
De Wegwijzer geeft aan dat iedereen welkom is om aan de actie mee te doen, d.m.v. de Ede-Doet cheques. Deze kunnen bijvoorbeeld aan leerlingen worden meegegeven. De kosten van het duikelrek zijn: €1.876,00.