Nieuws
Het zat er al aan te komen, maar maandag 22 januari gaat het dan toch gebeuren. Vanaf die dag wordt de Lunterse Krant dan (eindelijk?) voor vol aangezien.
De krant is dan jarig en bereikt de leeftijd van de 18 jaren. Voor de wet heb je dan wat in te brengen.
 
Achttien jaar, het is een gehele tijd. Niemand had op 22 januari 2000 ooit kunnen bedenken dat de Lunterse Krant het zolang vol zou houden. Dat het er toch van kwam is het resultaat van velen geweest. Natuurlijk de adverteerders die er een belangrijke inbreng in hebben gehad.
Niet vergeten moet worden de vele verenigingen, lezers en anderen die de krant berichten, verslagen e.d. stuurden. Ook de drukker B.D.U. in Barneveld is al de jaren een trouwe fan geweest.
Belangrijk zijn ook de bezorgers die de krant wekelijks, in soms barre weersomstandigheden, weer rondbrengen. Zij zijn de echte kanjers die bij hebben gedragen aan 18 jaar Lunterse Krant.
 
Kortom, u allen bedankt voor uw inbreng in de afgelopen 18 jaar. Per slot van rekening maken we de Lunterse Krant met z’n allen.
Zullen we afspreken over twee jaar? Bij het vierde lustrum?