Nieuws
Dames van ‘De Christenvrouw Lunteren’ starten weer met een nieuw jaarprogramma.
 
Donderdag 20 September is de eerste ledenavond met als spreker dhr. J. Cock Kroon. Hij is kerkelijk werker bij de Hersteld Hervormde kerk in Lunteren en het thema/onderwerp gaat over het karakter van de mens!
De avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in de Bethelkerk in Lunteren dames u wordt van harte uitgenodigd om deze avonden te bezoeken
 
Het nieuwe jaarprogramma 2018/2019.
‘De Christenvrouw Lunteren’ komt elke derde donderda avond van de maand samen.Deze avonden beginnen om 19.45uur.
 
Donderdagavond 18 oktober: Hanna Jonkers, aankomend oogarts, Orthoptist met: ‘Reis door het oog’.
Donderdag 15 november: mevr. Annema uit Apeldoorn met: ‘belevenissen met bed and breakvast gasten’.
Donderdag 20 december: Kerstavond.
Donderdag 17 januari met: dhr. G. Liijsen uit Maasland met: ‘onderwijs vroeger en nu’.
Donderdag 21 februari: jaarvergadering.
Donderdag 21 maart: Fisiotherapeut Ton adding uit Lunteren over: ‘botontkalking’.
Donderdag 18 april: Paasavond. Start met een gezamenlijke broodmaaltijd om 18.00 uur.
 
Verder verwacht men nog excursies en fietstochten te organiseren en wordt er elke maandag middag gewandeld, om 13.30 uur bij de ingang van het bos aan de Boslaan.