Nieuws
Het gebeurt niet vaak dat een theoloog de publieksprijs wint voor het beste spirituele boek van dit jaar. Het publiek is veelal meer geïnteresseerd in zelfhulpboeken. Toch overkwam het Christa Anbeek met haar boek ‘Voor Joseph en zijn broer.’
Jacobine Geel, die de prijs uitreikte, omschreef het boek als: een ragfijne verkenning van de zwaarte van het verlies naar de sprankeling van het licht. Zondag 24 maart is Christa Anbeek te gast bij Vrijzinnig Lunteren in Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan 28. Tijd: 10.30 - 11.30 uur. Kosten: richtbedrag €5,00.
 
In haar boek vertelt Christa Anbeek over de zelfmoord van haar vader en broer. Haar verhaal bevat geen enkele vorm van zelfhulp, van advies hoe te leven. Het is de weerslag van haar eigen weg om met dit verlies om te gaan. Zelf zegt zij: “Het gaat over het gewone leven, over alles wat niet goed gaat: het kwetsbare. In het boek schrijf ik, hoe je te midden van dat alles, je weg vindt naar hoop en liefde.”
 
De zelfmoord van vader en broer noemt zij een ‘contrastervaring’, een ontregelende en openbrekende ervaring. De ervaring dat alles op het spel staat, “Alles wat ik ben, alles wat mij 'eigen' is, heel mijn waarheid en
identiteit.”
Daarmee raakt zij aan de vraag naar de zin en de onzin van het bestaan. De ‘zingevingsvraag’ wordt steeds minder door religie of anderszins van buitenaf beantwoord. Steeds meer gaan ‘zinzoekers’ zelf op zoek en dan begint het antwoord veelal bij jezelf.
Christa Anbeek doet dat ook en zo is haar boek een unieke combinatie van autobiografie en filosofie, waarbij zij de ‘zinzoekers’ van deze tijd laat zien dat het heel bijzonder kan zijn 'jezelf’ te zijn'.