Nieuws
Donderdag 9 mei heeft het Christelijk Streekkoor Otterlo, een optreden verzorgd in verzorgingshuis De Honskamp. De bewoners kwamen, onder begeleiding, in grote getale naar de zaal en waren vol verwachting naar het optreden van het koor.
 
Streekkoor_Otterlo_zingt_in_De_Honskamp
Het was voor het koor al weer enige tijd geleden dat er eerder een optreden werd verzorgd. De belangstelling was er niet minder om. Er werden bekende en minder bekende geestelijke liederen gezongen en er was ook ruimte voor samenzang.
Tussen de liederen werd een gedicht voorgelezen en ook de pianist heeft een improvisatie gespeeld. Er wordt teruggekeken op een fijn optreden, dat door de bewoners met applaus werd gewaardeerd. Deze optredens zijn voor bewoners van verzorgingshuizen altijd een welkome afwisseling.