Nieuws
Het CDA begon deze week al vroeg met een ontbijtbijeenkomst op maandagochtend 12 maart in de ‘Mulderschuur’.
Tijdens het ontbijtgesprek kwamen diverse vragen aan de orde. Waar moeten bedrijven heen als ze willen uitbreiden? Moet Lunteren groeien en hoe kan het verkeer beter worden ingericht? Waar kunnen starters en senioren in betaalbare woningen wonen?
Ontbijtbijeenkomst_CDA 
Harry Stroomberg (Stroomberg Makelaardij) gaf een inkijk in ontwikkelingen op de huizenmarkt. Kandidaat raadslid Anne-Jan Telgen gaf aan zich namens het CDA in te zullen spannen voor een nieuw masterplan verkeer en vervoer voor Lunteren.
De ongeveer 20 aanwezigen gaf aan dat het een prettig, nuttig geanimeerd ontbijt was geweest.