Nieuws
Buurtschap ‘De Fliert’ heeft met het plaatsen van vijf mooie, authentieke, borden op de wegen naar het buurtschap de markering van het buurtschap vorm gegeven. Het buurtschap kent een lange ontstaan geschiedenis vanaf het jaar 1650. De oorsprong ervan ligt bij de drie grote boerderijen (De Nap, Swetseler en De Vliert). Omstreeks 1700 is het afgescheiden van het Nederwoud.
 
‘De Vliert’ een buurtschap met een rijke historie en een groot saamhorigheidsgevoel! De jaarlijkse buurtbarbecue had in de loop der tijd wat geld in het laadje gebracht. Na enig brainstormen hoe dit geld een bestemming te geven is werd het resultaat zaterdag 9 september gepresenteerd. Dit na uitvoerig overleg met Jasper Visser (buurtbeheer gemeente Ede ).
Wethouder Willemien Vreugdenhil heeft, goed voorbereid, kwam zaterdag naar ‘De Vliert’. Samen met twee kinderen maakte zij het buurtschap zichtbaar.
Na de eigen buurt - app en de duidingsborden is een eigen website het volgende traject van het buurtschap!