Nieuws
De omwonenden van ‘Groot Batelaar’ zijn er helemaal klaar mee. Zeker nadat de eerste onderzoeksresultaten (tussenrapportage) zijn verschenen van onderzoeksbureau BMC. Donderdag 23 november werden de voorlopige resultaten aan de omwonenden gepresenteerd. Een onderzoek dat medegefinancierd is door de gemeente Ede.
De zinsnede: dat het naar de mening van de BMC onderzoeker de overlast allemaal wel meeviel, schoot in het verkeerde keelgat. “Wij worden nog steeds niet serieus genomen!!!”, verwoorde een lid van de inmiddels opgeheven buurtcommissie.
Op aandringen van omwonenden is, donderdag 14 december, een gesprek met B&W van Ede op het gemeentehuis. “Als we nu niets zeggen, komen we geen steek verder. Zo kan het niet verder!”
Buren_Groot_Batelaar 
Vanaf 2014 is ‘Groot Batelaar’ een Domus+ instelling.
Sindsdien hebben omwonenden last en ergernis van buur ‘Groot Batelaar’. Een opsomming van de afgelopen drie jaar:
- Er worden kinderen en jonge vrouwen lastig gevallen door bewoners die onbegeleid dronken of high over straat zwalken.
- Er vinden berovingen en vechtpartijen plaats door bewoners.
- Buurtbewoners worden aangevallen.
- Er wordt gestolen van erven van omwonenden.
- Er worden winkels beroofd, eerst in Lunteren en nu daar meer politie aandacht voor is verplaatst dat probleem zich naar Barneveld.
Punten van overlast die regelmatig werden gedeeld met de bevoegde instanties. De omwonenden krijgen sterk de indruk van het kastje naar de muur te worden gestuurd.
 
Wat tijdens de presentatie van het tussenrapport naar voren kwam, was dat men bij ‘Groot Batelaar’ haar rapportage niet op orde had, althans niet kon overleggen aan de onderzoekers van BMC. Terwijl toch echt wel het uitgangspunt was om te onderzoeken hoe de begeleiding en organisatie er functioneert.
De aanwezigen op de bijeenkomst van 23 november kregen sterk de indruk dat gedurende het onderzoek het uitgangspunt een U-bocht heeft gemaakt. Het uitgangspunt van het BMC onderzoek was het functioneren van de begeleiding en organisatie van ‘Groot Batelaar’. De vergadering kreeg sterk de indruk dat het uitgangspunt was geworden tot het komen tot: Hoe krijg je Batelaar en buurt samen?
 
“Wij willen duidelijkheid! We willen af van de overlast. Het belangrijkste is dat we serieus genomen willen worden. De overlast die wij nu al drie jaar ervaren is duidelijk afkomstig van bewoners van ‘Groot Batelaar’. De oorzaak is dat de toezicht op de bewoners ervan, heel veel tekort schiet!”
Vanuit de buurt is men en blijft men sceptisch. “Want”, wordt er opgemerkt: “Al jaren hebben we last van ze. Nooit hebben we echt het gevoel gehad dat er naar ons werd geluisterd.”
 
Of dit beeld, na het gesprek met B&W van Ede donderdag 14 december, is gekanteld zal nog moeten blijken. De omwonenden hebben de nodige scepsis. Niet verwonderlijk na een jarenlange strijd om eindelijk eens gehoord, maar bovenal, serieus genomen te worden. De inmiddels opgeheven buurtcommissie heeft de handdoek al in de ring gegooid.