Nieuws
Het Bosbad in Lunteren mag blijven bestaan! Vorige week donderdag heeft de gemeenteraad besloten dat het Bosbad de voorgestelde bezuiniging van € 30.000 per jaar niet hoeft op te leveren. Daarmee is het voortbestaan van het Bosbad een feit.
 
Voorstel College.
Het Bosbad in Lunteren heeft nog een contract met de gemeente tot en met 2017. Het College van B&W had voorgesteld om de exploitatiesubsidie ook na die periode voort te zetten, maar wel een bezuiniging van € 30.000 per jaar op te leggen. Die bezuiniging zou dan moeten komen uit samenwerking met de Peppel of het werken met vrijwilligers als toezichthouders. Het bestuur van de Stichting Bosbad Lunteren kon in de samenwerking met de Peppel niet de gevraagde € 30.000 vinden en wilde de wettelijk verplichte gediplomeerde toezichthouders niet vervangen door vrijwilligers. Daarop leek de toekomst van het Bosbad ongewis
Bosbad_Lunteren_blijft_open 
Amendement
CDA, Christen Unie, Gemeentebelangen en Groen Links dienden toen een amendement in (een wijziging van het voorstel van het College) om geen bezuiniging aan het Bosbad op te leggen. Dat amendement werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee de bezuiniging van de baan was.
 
Spannend
Het is lange tijd spannend geweest wat er met het Bosbad zou gebeuren. Uiteindelijk heeft de enorme steun voor het Bosbad vanuit Lunteren en omgeving, de inzet van de Verenging Vrienden van het Bosbad en de inzet van veel vrijwilligers, de politiek toch overtuigd. Ook in vergelijking met de Peppel, waar € 3,5 miljoen in wordt geïnvesteerd, vond de Raad € 30.000 bezuiniging voor het Bosbad te gek.
 
Verheugd
De bij de vergadering aanwezige bestuursleden, medewerkers en zwemmers reageerden verheugd en opgelucht. Die avond werden er tijdens de zwem4daagse ook heel veel enthousiaste reacties opgetekend: ‘Het Bosbad blijft behouden’.
 
Werk te doen
Het bestuur van de Stichting Bosbad Lunteren is ook erg blij met deze uitkomst. “Natuurlijk is er nog veel werk te doen: het contract moet nog worden getekend. Maar mooi is wel dat de financiële ruimte er nu is. We weten niet voor hoeveel jaar het contract gaat gelden en wat de voorwaarden zijn. Wij mikken zelf weer op 20 jaar. We hebben nu ook het groot onderhoud op ons bord liggen; dat willen we graag spreiden over de jaren”.