Nieuws
Vanuit de kring van de PKN-kerken en de Vluchtheuvel in overleg met de dorpsraad en de commissie voor de Oud-Lunterse Dag is er een initiatief gekomen voor een bezinningsavond over de mogelijke komst van een nieuw AZC in Lunteren.
Aanleiding is de advertentie tegen een Asiel Zoekers Centrum (AZC) in Lunteren en een andere geluid daarover, zoals dat in de Lunterse Krant tot uitdrukking is gekomen.
Het is de bedoeling dat vanuit verschillende invalshoeken enkele mensen uit Lunteren hun gedachten en gevoelens naar voren kunnen brengen. Dit wordt geen politieke avond, maar een bezinningsavond.
 
Doelstelling
Niet de (burgerlijke) Gemeente Ede komt aan het woord, maar het is een avond van en voor mensen uit Lunteren. De doelstelling van de avond is: hoe krijgen we gezamenlijk de schouders onder wat op ons bordje komt!
Dat is wat kan heten: ‘de Lunterse manier’.
 
Waardige ontmoeting
Het Westhoffhuis is geen organisator, maar heeft gezien dit onderwerp, dat breed leeft in Lunteren, van harte de grote zaal ter beschikking gesteld.
De organisatie verwacht een waardige ontmoeting en laat weten dat er verschillende gedachten en uitgangspunten leven in Lunteren. En, dat Lunteren groot kan zijn in saamhorigheid. Verschillen in geloof en leven behoeven geen belemmering te zijn om elkaar serieus te nemen.
 
Daarom wordt zo’n bezinningsavond houden.
De leiding op die avond is naast de inleiders in handen van ds. W.J.W. Scheltens. Na een korte inleiding zullen de sprekers in een forum plaats nemen en kan een levendig gesprek plaats vinden o.l.v. van de gespreksleider.
De avond begint om 20.00 uur en kan duren tot ca. 22.00 uur. De consumpties komen voor eigen rekening.
U bent allen hartelijk welkom.