Nieuws
Hallo Bandung. Hier Radio Kootwijk’. Het moet in het toenmalige Nederlands Indië een golf van ontroering zijn geweest. Een stem helder en duidelijk vanuit het verre Nederland.
Een zelfde vorm van ontroering en opluchting is ook aanwezig bij de inwoners van onherbergzame streken in Afrika, Australië, Zuid-Amerika en Azië, wanneer een piloot van de MAF zich meldt. Contact met de buitenwereld.
 
Thuisfrontcommissie
Eén van die piloten is Piet Muilwijk, die samen met zijn vrouw Marijke en drie zoontjes zich inzetten voor de MAF in Australië. Daar werken zij onder de Aboriginals (de oorspronkelijke bevolking van Australië). De vliegtuigen van de MAF vormen daar de enige verbinding met de buitenwereld en zijn vaak van levensbelang.
Piet en Marijke Muilwijk zijn door de Herv. Gem. Lunteren (Oude Kerk) uitgezonden om zich in te zetten voor de MAF. Om dit werk mogelijk te maken is een Thuisfrontcommissie (TFC) vereist. De TFC is er voor (pastorale) ondersteuning van het uitgezonden echtpaar en gelooft in hun missie. De TFC werkt nauw samen met MAF Nederland en is verantwoordelijk voor voldoende financiële middelen. Tevens onderhoudt de TFC het contact met de Kerkenraad van de Oude Kerk. De TFC van Piet & Marijke bestaat uit zeven personen, waaronder voorzitter Breunis van Driesten. “De basis is, dat wij via Piet & Marijke een Grote Boodschap brengen.” “Met hoofdletter!”, benadrukt Breunis.
 
Ophalen en wegbrengen Schiphol
Medio december komen Piet en Marijke met hun drie kinderen voor een verlofperiode terug in Nederland. Het is een periode om tot rust te komen, van bezinning en het aanhalen van contacten. Deze verlofperiode is broodnodig en ook verplicht (volgens MAF- regels) om het intense leven in de bush een plek te geven. Ook hier komt het thuisfront om de hoek kijken.
Ook tijdens de verlofperiode is de TFC er om de zaken voor Piet & Marijke te organiseren. Van het ophalen op Schiphol, het zorgen voor onderdak gedurende de verlofperiode, het organiseren van allerlei promotieactiviteiten en ook het weer wegbrengen naar Schiphol. “Voor Piet en Marijke en de jongens wordt de oude pastorie aan de Dorpsstraat in gereedheid gebracht.
 
Gratis benefietconcert zaterdag 3 november a.s.
Om het werk van de MAF en vooral dat van Piet & Marijke onder de aandacht te brengen zijn er jaarlijks een aantal acties opgezet: pannenkoekenavond of chineesbuffet, een benefietconcert en de fietssponsortocht. Het benefietconcert zal zaterdag 3 november plaatsvinden in de Oude Kerk van Lunteren. Het concert is gratis te bezoeken. Aan dit concert wordt door diverse Lunterse koren en muzikanten meegewerkt. Deelnemers zijn het Interkerkelijk koor “De Regenboog”, Kinderkoor “Immanuel” vanuit de Bethelkerk, Moluks Evangelisch Mannenkoor “Bethanië” en diverse individuele leden van KNA. De aanvang is om 19.30.“We verwachten een mooie avond met een grote opkomst.”
 
Vanuit Harskamp (dit is de plaats waar Piet is geboren en getogen; zodoende is daar een sterke band mee) wordt er jaarlijks een fietssponsortocht georganiseerd. Een fietstocht met verschillende afstanden. Speciaal voor de toertocht van 150 km. traint een groep van ca.20 personen elke week om de ‘monstertocht’ te volbrengen. Dit jaar was de opbrengst van deze actie door alle individuele- en bedrijfssponsoren 20.000 euro! Als er mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot de groep “Fietsen voor Piet” kunnen zij zich aansluiten. “Dat is het mooie; er zijn geen grenzen of voorwaarden aan verbonden.”
“Ongelooflijk wat een mooi bedrag, toch?” Breunis is er na ruim drie maanden nog van onder de indruk. “Het geeft aan hoe wij het als thuisfrontcommissie willen zien: Dat we het met elkaar, samen doen. Wat is het mooi als jonge mensen bereid zijn om huis en haard te verlaten om dit werk te gaan doen. Het klinkt zo gemakkelijk ‘uitgezonden voor de MAF’, echter dit brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor ons.”
 
 
De MAF is ontstaan in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog werden vrijwel gelijktijdig in Amerika, Australië en Engeland organisaties opgericht door ex-geallieerde piloten. Ze wilden graag met vliegtuigen iets goeds doen voor hulpverlening en zending. Gezamenlijk kozen zij de naam Mission Aviation Fellowship (kortweg MAF). In het Nederlands: Zending Luchtvaart Kameraadschap (of: Vriendschap). Inmiddels gegroeid tot een organisatie met bijna 1.300 medewerkers wereldwijd.
 
De missie
Gods Woord en Liefde verspreiden onder geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd door middel van luchtvaart en technologie.
 
MAF vervult een belangrijke rol bij:
 Ontwikkelen van dorpen (waterputten en landbouw)
 Evangelisatie en Bijbelvertaling
 Hulp bij rampen, oorlogen en hongersnood
 Verbeteren van de gezondheidszorg (en ambulancediensten)
 
Zij doen dat in 30 verschillende landen over de hele wereld. Nederlandse piloten, vliegtuigtechnici en ander personeel werken onder andere in Kenia, Tanzania, Oeganda, Zuid-Soedan, Indonesië (Papoea en Kalimantan), Angola, Madagaskar, Papoea Nieuw Guinea en Arnhemland.
 
Wereldwijd zijn meer dan 1500 hulpdiensten afhankelijk van de MAF.
In totaal zijn er wereldwijd ruim 130 vliegtuigen beschikbaar om ingezet te worden.