Nieuws
Museum Lunteren en Beleef Lunteren organiseren zaterdag 10 september, tijdens de Open Monumentendag, gezamenlijk een doorlopend programma! In Lunteren zijn bijzondere historische plekken te bezichtigen waar men terugstapt in het verleden!
De archeologische vondsten in en om de grafheuvels vertellen verhalen over het leven en rituelen van prehistorische bewoners. Gevonden bekers met voedsel geven aan dat ze geloofden in een leven na de dood en zo ontstaan ook allerlei volksverhalen! Deze verhalen blijven voortleven wanneer ze blijvend worden verteld.
 
‘Klein Altena’
De Hofstede Klein Altena is bijna 300 jaar oud en ook daar zijn veel verhalen te vertellen over de omgeving en hun bewoners en tradities! Waar komt de naam Klein Altena eigenlijk vandaan en waarom heet het buurtschap Meulunteren? Vanwege een molen die er ooit stond of is er een andere theorie? Oude kaarten vertellen ons ook weer nieuwe verhalen, dus kom luisteren en beleven.
Beleef_Lunteren_tijdens_Open_Monumentendag 
‘De Koepel’
Maar ook Molen de Hoop staat al sinds 1855 op zijn plek en is weer in volle glorie te bewonderen. Evenals Uitzichttoren de Koepel midden in het Luntersche Buurtbosch die in 1912 het rietgedekte stenen ‘theehuisje’ vervangt dat notaris van den Ham liet bouwen om de aanleg van het Luntersche Buurtbosch te inspecteren.
Beleef_Lunteren_tijdens_Open_Monumentendag_1
De toren is gerestaureerd en een rijksmonument met vijf verdiepingen waardoor je een prachtig uitzicht hebt. In ‘De Koepel’ kan men ook de expositie bezoeken met tekeningen (van Lunteren) van Piet van Leuveren en foto’s met teksten van Henk de Rooy.
Vanaf 10.00u zijn de Molen en De Koepel geopend en de expositie over de sporen in het landschap te bekijken in Museum Lunteren, Dorpsstraat 55.
11.00u Wandeling naar de grafheuvels, verzamelen bij Belmonte, Goorsteeg 66. Vanaf 14.15u staat de Jan Plezier bij het NS station, volg de klepperman naar het Museum waar om 14.30u het volkstheater start met verhalen over vroeger. We vertrekken om 15.15u naar Molen de Hoop, Dorpsstraat 152 met om 15.30u volkstheater. Om 16.15u gaan we naar Hofstede Klein Altena, Meulunterseweg 7 voor de expositie en volkstheater om 16.30u. En vertrek naar Uitzichttoren de Koepel, Boslaan 90 is om 17.15u. voor expositie en verhalen om 17.30u.
Heeft u nog een verhaal? Doe mee en vertel uw herinneringen! Mailen mag ook naar beleef.lunteren@gmail.com Het volledige programma vindt u op www.beleeflunteren.nl