Nieuws
 Veel mensen vragen mij , Hoe is het bij de gemeente? Het gaat langzaam, kost heel veel tijd, maar het is erg leuk om te doen.
Het is nu ruim 6 maanden dat Anne-Jan Telgen namens het CDA in de gemeenteraad zit. Om te laten zien waar hij vandaan komt en dat hij een trotse Lunteraan is draagt hij bij elke gemeenteraadsvergadering de speld van het Lunters vrouwtje op zijn jasje. Daarom is hij in de lokale politiek gegaan, om wat te betekenen voor de gemeenschap, het dorp en de gemeente waar we in wonen.
Namens het CDA mag Anne-Jan zich bemoeien met bestemmingsplannen, verkeer en vervoer, sport, vrijwilligers en de financiën van de gemeente. “Daarbij kan je wachten totdat de vergaderpunten bekend worden en hier op reageren. Liever ben ik dat een stap voor en hoor ik van de Lunteranen wat ze dwars zit, of waar ze denken dat de gemeente iets anders in kan doen. Daarbij is mijn insteek dat wij als Lunteranen nog beter zelf met een plan of idee kunnen komen voordat iemand achter een bureau op het gemeentehuis dat bedenkt. Niet dat dat altijd slecht is, maar een eigen idee is vaak nog beter. Als je dus een idee of een vraag hebt, geef het aan mij door en ik ga uitzoeken of ik er iets mee kan doen”
Huizenbouw
Onlangs is er op initiatief van Anne-Jan Telgen een aantal Lunterse belangenclubs verzameld om samen met de gemeente te praten over huizenbouw in ons dorp, willen we dat wel? En als we dat willen, waar zou dat nog kunnen? Het is mooi om te zien dat de gemeente hier echt aan mee wil werken en luistert naar mensen uit het dorp. Dit vind Anne-Jan een mooi voorbeeld van een combinatie van rentmeesterschap en eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn twee van de kernwaarden waar het CDA voor staat. De Lunteranen nemen zelf de verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst en ervoor te zorgen dat onze dorpse cultuur en historie bewaard blijft, ook bij toekomstige plannen voor het dorp.
Verkeer & vervoer
Er zijn nogal wat wegen in Lunteren die zijn aandacht vragen, verkeersveiligheid en doorstroming zijn daarbij voor het CDA erg belangrijk. Op bijvoorbeeld de kruising postweg-bisschopsweg, doorgang voor wandelaars aan het einde van de Oude Arnhemseweg, een nieuwe asfalt laag op de lappendeken van de Westzoom, stoep langs de Klomperweg en ga zo maar door. “Ik krijg beste wel eens een vraag over zo’n weg. Daarvan heb ik een lijst met knelpunten opgesteld en doorgenomen met de gemeente. Daar heb ik op alle punten die ik heb aangedragen een passend antwoord gekregen van de ambtenaren. Daarbij snap ik ook wel dat we niet al deze knelpunten in 2 maanden kunnen oplossen. Ik vind het wel belangrijk dat al deze punten bekend zijn bij de gemeente, dat ze in beeld zijn. Ik maak me er sterk voor dat deze de komende jaren opgepakt gaan worden.”
 
Zie hiernaast een kleine selectie van de lijst met knelpunten die besproken zijn.
 
Daarnaast spelen er nog een aantal zaken rondom het spoor, het onderstation aan de spoorstraat ,de koektrommel. Sluiting van overwegen en de mogelijke plannen om de diensten op de kippenlijn in de toekomst uit te breiden hou ik heel oplettend in de gaten. Een goede treinverbinding is van grote waarde voor ons dorp. Een onderstation voor de deur, een transformatorhuis, zichtbaar voor je huis is niet fijn. Wij hebben daarom vragen gesteld of het op een andere plek kan en wat de kosten en gevolgen hiervan zijn. De antwoorden hierop nemen wij mee wanneer het punt op de agenda komt in de gemeenteraad
Vragen, opmerking?
“Als je vragen of opmerkingen hebt over het dorp. stel ze aan anne.jan.telgen@ede.nl of schiet me even aan als ik in het dorp ben of bij de dorpsraad. Met de punten die aan mij worden verteld , de vragen van de Lunteranen kan ik aan de slag, en dat doe ik graag!”
 
 
Locatie: kruising Postweg-Westzoom en daarachter Postweg-Bisschopsweg.
Probleem: doorstroming, lange wachttijden om het dorp uit te komen met de auto, vaak ongelukken met blikschade, verkeer staat vaak vast.
Antwoord Gemeente: Staat op de agenda om opgepakt te worden, er moet bekeken worden wat hier de beste oplossing is. Eerste inschatting is dat dit in 2021 gereed kan zijn. Als het kruispunt Postweg-Westzoom is opgepakt zal dat voor de kruising Postweg-Bisschopsweg betekenen dat dat automatisch al beter gaat. Deze kruising zal dan ook niet direct worden aangepakt en meegenomen in deze plannen
 
Locatie: Oude Arnhemseweg, zandgedeelte afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van nummer
Probleem: afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van nummer 91
Antwoord Gemeente: De weg is eigendom van de eigenaar van het woonhuis. Dat staat ook aangegeven met borden. In de wegenlegger, het overzicht van alle wegen in de gemeente Ede staat deze als doorgaande weg. dat veranderd alleen als dat wordt aangevraagd door de bewoner, of als dat al 30 jaar is afgesloten zonder dat er iemand geklaagd heeft. Dat is beiden niet gebeurd, dus de weg moet hier weer open worden gesteld door de eigenaar. Het hek moet hier dus weg
 
Locatie: Asfaltlaag Westzoom
Probleem: Geluidsoverlast en slechte staat van de weg
Antwoord Gemeente: In het voorjaar van 2019 komt er een nieuwe toplaag op de Westzoom. Dit zal bestaan uit geluids-reducerend asfalt. Er wordt nog gekeken of er bermbeton aan de randen kan worden toegevoegd in plaats van het grasbeton dat er nu ligt. De kosten en het budget zullen hierin bepalen of dit kan.
 
Locatie: Fietspad dorpsstraat, ter hoogte van de Wormshoef.
Probleem: verkeersveiligheid, auto’s mogen daar 50km/u, vooral jonge kinderen steken over naar het sportpark.
Antwoord Gemeente: Dit is aangekaart door hotel restaurant de Wormshoef, er komt binnen 2 maanden een drempel ter hoogte van restaurant de Wormshoef. Hierdoor worden auto’s afgeremd en kunnen fietsers beter oversteken
 
Locatie: kruising Molenweg-Goorsteeg
Probleem: verkeersveiligheid, auto’s mogen daar 60km/u, fietsers steken daar over, maar is een onoverzichtelijk punt. Kans op ongelukken
Antwoord Gemeente: De haaietanden die er staan worden opnieuw aangebracht, de begroeiing wordt gesnoeid zodat het overzichtelijker wordt. Een Spiegel ophangen is hier geen oplossing, de gemeente hangt zelf geen spiegels op, want dat geeft geen extra veiligheid
 
Locatie: Hessenweg tussen Boslaan en Engweg
Probleem: doorstroming en parkeerproblemen bij scouting
Antwoord Gemeente: De afsluiting van de weg wordt verplaatst zodat de inrit van Scouting weer bereikbaar is en daar langs de Hessenweg geparkeerd kan worden zonder dat dit boetes oplevert