Nieuws
De afschaffing van de landbouwregeling kan voor u als agrarisch ondernemer gunstig uitpakken. Hoe? Dat leest u hier.
 
Als agrarisch ondernemer had u tot voor kort de mogelijkheid om gebruik te maken van de landbouwregeling in de omzetbelasting. Door deze regeling hoefde u geen omzetbelasting te betalen. Per 1 januari 2018 is deze landbouwregeling afgeschaft, waardoor iedere ondernemer nu verplicht in de omzetbelastingheffing wordt betrokken. Doordat de landbouwer met de landbouwregeling geen omzetbelasting over de ontvangsten hoefde af te dragen, kon daarom ook de betaalde omzetbelasting over kosten en inkopen niet worden teruggevraagd. Dit is nu veranderd en kan positief voor u uitpakken.
 
Herzieningsregeling omzetbelasting
Bent u ondernemer en heeft u tot 1 januari 2018 gebruikgemaakt van de landbouwregeling? U kunt wellicht alsnog omzetbelasting terugvragen op investeringen die u de afgelopen jaren hebt gedaan. Deze mogelijkheid, de zogenaamde herziening, is ontstaan, omdat u nu verplicht in de omzetbelastingheffing wordt betrokken. Investeringen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heeft u tussen 2009 en 2017 geïnvesteerd in onroerend goed of tussen 2014 en 2017 in roerende zaken (inventaris en vervoermiddelen)? Dan kunt u een gedeelte van de betaalde omzetbelasting op deze investeringen in 2018 terugvragen.
 
Kleine ondernemersregeling: geen aangifte omzetbelasting
Liever geen aangifte omzetbelasting meer doen? Hiervoor kunt u in aanmerking komen als uw bedrijf onder de kleine ondernemersregeling valt. Deze regeling is van toepassing als er op jaarbasis een klein bedrag aan omzetbelasting is verschuldigd. Dit is het gesaldeerd bedrag van de af te dragen omzetbelasting over de ontvangsten na aftrek van de te vorderen omzetbelasting, die is betaald op kosten en inkopen. Als dit bedrag lager is dan € 1.883 hoeft er niets of minder te worden afgedragen. Als u elk jaar onder de kleine ondernemersregeling valt, kan er een verzoek worden gedaan om ontheffing te vragen van administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen aangifte omzetbelasting meer te doen.
 
Omzetbelasting terugkrijgen? Administratie op orde!
Omdat u belastingplichtig bent geworden voor de omzetbelasting, bent u verplicht om aangifte omzetbelasting te doen. Ook moet u facturen uitreiken aan afnemers. Deze facturen moeten voldoen aan wettelijke vereisten. Bij de uitgaven is het van belang dat de facturen, die u ontvangt en betaalt, ook aan deze vereisten voldoen. De vermelding van de te betalen omzetbelasting en de tenaamstelling moeten bijvoorbeeld ook juist zijn. Als dit niet het geval is, heeft u geen recht op teruggaaf van deze omzetbelasting.
 
Twijfelt u of bovenstaande regelingen op uw situatie van toepassing zijn? Of heeft u andere vragen over belastingen, verzekeringen of notariële zaken? Bezoek dan het eerstvolgende inloopspreekuur op vrijdag 23 februari. Het inloopspreekuur voor gratis advies vindt iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16.00 en 17.00 uur plaats in het Westhoffhuis en wordt aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Van Putten Van Apeldoorn notarissen en Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs.
Henk van Voorst, Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs