Nieuws
Woensdag 20 maart houdt de vereniging ‘Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’ haar jaarlijkse ledenvergadering in Zaal Floor, Dorpsstraat 36 in Lunteren. Aanvang 19.30 uur. Alle ‘Vrienden’, leden van de vereniging , maar ook andere belangstellenden die het Buurtbos een warm hart toedragen worden hartelijk uitgenodigd.
 
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch kijken we terug op 2018 en bespreken we de plannen voor 2019. De vergaderstukken zijn te vinden op website:www.buurtbosch.nl/downloads
 
Na de pauze neemt onze Lunterse houtexpert en wereldreiziger Bert Kattenbroek ons mee in de wereld van de bosbouw en de houtverwerking. Aan de hand van eigen fotomateriaal neemt hij ons mee naar de meest afgelegen gebieden.
Bert laat zien hoe het er aan toegaat in de houtindustrie. Hoe bomen geheel digitaal worden verwerkt tot bouwmaterialen en hoe hout zo is te veredelen dat het honderden jaren mee kan gaan.
 
Het belooft weer een interessante en gezellige avond te worden. De Vrienden zien belangstellenden graag op woensdag 20 maart aanstaande in zaal Floor.