Nieuws
De vereniging ‘Vrienden van het Luntersche Buurtbosch’ nodigt de leden en andere geïnteresseerden op woensdagavond 14 november van harte uit om het 50 jarig jubileumjaar af te sluiten met een extra ledenavond.
 
Als gastspreker zal optreden de heer G.J. Keizer. Hij neemt de aanwezigen mee naar het buurt bos, dat ook in de herfst zo veel moois te bieden heeft. De lezing laat nl zien dat schimmels, paddenstoelen en zwammen een sleutelrol spelen in het ontstaan en voortbestaan van al het leven op aarde.
Het uitgangspunt hierbij is dat een boom het centrum van zijn aan de boomsoort gebonden ecosysteem is en een unieke relatie onderhoudt met honderden, soms wel duizenden organismen, waaronder de paddenstoelen en zwammen. Deze zijn voor hun levenscyclus afhankelijk van de boom en omgekeerd is de boom afhankelijk van de paddenstoelen en zwammen.
 
Keizer laat zien welke soorten horen bij de oorspronkelijke loofbomen en bij de grove den. Hij gaat ook in op de relaties die deze bomen onderling en met andere organisme aangaan en op hun talrijke unieke relaties met paddenstoelen en zwammen. Zonder paddenstoelen en zwammen die celstof en houtstof afbreken zou een bos in zijn eigen afval omkomen.
 
De lezing vindt plaats in café, restaurant Floor, Dorpsstraat 36. Aanvang 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur geopend. De toegang voor de leden is gratis, voor niet leden € 5,OO.