Nieuws
D.V. 15 april nemen we tijdens het zondagschool uur in de Bethelkerk van 14.00 tot 15.00 uur
afscheid van onze Wit Russische kinderen met hun juf en tolk. U/jij bent allen hartelijk welkom om dit afscheidsmoment bij te wonen. De kinderen gaan D.V. maandag 23 april weer naar Wit Rusland.
Omdat Ds. Nap op D.V. zondag 22 april zijn afscheidsdienst heeft, hebben we het afscheidsmoment in de kerk een week voor vertrek gezet.
Afscheid_Wit_Russische_kinderen
 
Na afloop is er in de hal voor iedereen iets te drinken. U /jij bent van harte welkom!
Bij de uitgang is er een collecte voor de stichting.
 
Hartelijke groet
Commissie: Tsjernobylkinderen Lunteren