Nieuws
Zoeken en vinden, zo kan je de activiteiten benoemen van Vrijzinnig Lunteren in het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan 28 de komende periode.
 
Beiden, jezelf en de ander, komen samen in de lezing, ‘Tien geboden voor het milieu’, door Marjolein Tiemens-Hulscher. Immers, de keuzes die wij maken hebben niet alleen gevolgen voor onszelf, maar ook voor de ander. Steeds meer mensen zien in, dat hun levensstijl de aarde schade toebrengt en zijn op zoek naar nieuwe wegen. De lezing biedt wegwijzers die, uitgaande van een Bijbels wereldbeeld, hier richting aan kunnen geven. Met voorbeelden wordt getoond hoe Bijbelse principes ons kunnen inspireren en hoe we ze concreet kunnen maken in het dagelijks leven.
Marjolein Tiemens-Hulscher heeft plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en heeft 25 jaar onderzoek gedaan voor zowel de gangbare als de biologische landbouw.
Datum: zondag 27 januari. Tijd: 10.30 tot 11.30 uur. Richtbedrag: € 5,=
 
De ander vinden, niet alleen binnen de Nederlandse cultuur, maar ook daarbuiten. Dat kan tijdens het ‘intercultureel koken’ bij Jan Dirk op boerderij de Grote Voort. De deelnemers gaan heerlijke gerechten maken. Daarbij leren de Nederlanders van de Syriërs en omgekeerd. Uiteraard wordt na de werkzaamheden gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Geen betere gelegenheid om elkaar te vinden en daarmee ook te begrijpen.
De toegang is vrij; wel wordt een vrijwillige bijdrage na afloop gevraagd.
Opgave: Jan Dirk van der Voort (remeker@remeker.nl) of Marieke van Es (vanes.evamaria@gmail.com).
Datum: zondag 27 januari. Tijd: 15.00 tot 19.00 uur. Plaats: Postweg 110 te Lunteren.
 
Naast deze activiteiten biedt Vrijzinnig Lunteren ook de gelegenheid om op zoek te gaan naar jezelf. Dat kan in de cursus ‘de kern van het enneagram’. Deze cursus van drie bijeenkomsten biedt een framewerk van negen punten en verschillende lijnen, het enneagram, waarmee we onze persoonlijkheid beter kunnen verstaan en uitdagen. Het helpt de zelfkennis te vergroten en de verschillen tussen mensen beter te duiden. De cursus leidt tot meer begrip, effectievere communicatie en een milder verstaan van onszelf en de ander.
De cursus wordt gegeven door Josien van Iersel. Zij is in 1996 opgeleid aan het ‘Institute of Spiritual Leadership’ in Chicago. Zij heeft haar eigen bureau ‘Zenneagram’ en is daarnaast freelance trainer bij Opleidingsinstituut Enneagram Nederland.
Opgave: info@vrijzinniglunteren.nl of via tel.nr. 0318-484566
Kosten: € 55,=. Data: woensdag 6, 13 en 20 februari. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.