Nieuws
Per oktober 2008 is de hospice in de Honskamp gestart. Dit was een initiatief van de vijf kerken in Lunteren en Opella. De hospice biedt zorg aan mensen in de laatste face van hun leven.
In de Honskamp wordt deze zorg gegeven door vrijwilligers en zorgmedewerkers.
Actie_Lionsclub_Ede_Neder_Veluwe
V.l.n.r.: Evert van Milligen, Wim Hulsegge (de Honskamp) en Henny Brunekreef.
 
De Lionsclub Ede Neder Veluwe wil de vrijwilligers ondersteunen voor scholing en hebben daarvoor actie gevoerd en geld ingezameld. Dit leverde een bedrag van € 2000,00 op.
Wim Hulsegge, leidinggevende de Honskamp, geeft aan dat hij erg blij is met deze gift.
De Lionsclub heeft diverse activiteiten op touw gezet om dit bedrag in te zamelen. Daarnaast hebben zij ook activiteiten voor bewoners opgezet. Bijvoorbeeld: wandelen met rolstoel gebonden bewoners.