Nieuws
Op 22 maart vond in Lunteren de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch: met circa 1200 leden een van de grootste verenigingen in de gemeente Ede! Het was een drukbezochte, informatieve en levendige bijeenkomst.
Naast het gebruikelijke overzicht over het afgelopen jaar was er een bestuursverkiezing: Judith Gerretsen nam afscheid en in haar plaats werd Pia Verduijn benoemd.
Er was aandacht voor de steeds hechtere samenwerking tussen de Stichting het Luntersche Buurtbosch, die eigenaar is en verantwoordelijk voor het beheer van het bos, en de Vereniging van Vrienden die de Stichting bij haar werk ondersteunt.
Ook de plannen voor 2017 en 2018 kwamen aan bod: onder andere de financiering van een natuurontwikkelingsproject bij het ‘Witte Wievengat’ (nabij de Goudsberg) en een project voor het vervangen en aanvullen van de zitbankjes in het bos.
Er was een toelichting op de laatste ontwikkelingen uit het project Goudsberg/Middelpunt van Nederland dat in 2017 wordt afgerond, o.a. het geheel vernieuwde wandelroutenetwerk, gerealiseerd met steun van de Vrienden, en de ‘Tijdlijntrap’ in het zandgat.
Aan het eind van de bijeenkomst en bij wijze van verrassing benoemde de vergadering op voordracht van het bestuur Ab Welgraven tot erelid van de Vereniging. Ab heeft een enorme verdienste gehad voor het buurtbos, in het verleden als lid van het bestuur van de Vereniging en daarna als voorzitter van de Stichting. Hij was drijvende kracht achter het 100-jarig bestaan van het buurtbos in 2012 en achter het project Goudsberg/Middelpunt van Nederland dat een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied heeft gegeven.