Nieuws
Zaterdag 16 september 2017 is het 25 jaar geleden dat Harry Stroomberg werd beëdigd tot makelaar in onroerende goederen door de rechtbank in Arnhem. In die tijd was het beroep van makelaar nog beschermd. De beëdiging was het slotstuk na de proeve van bekwaamheid en was een soort waarborg dat je als makelaar de waarden en de ethiek van het makelaarsvak naleefde. Een bijzonder moment, de beëdiging, waaraan door de NVM nog steeds aandacht wordt
besteed. Ter gelegenheid van het 25-jarig makelaarschap zal aan Harry, vrijdag 22 september a.s., het makelaarsstafje worden uitgereikt. Dit zal gebeuren op het Nieuwe Erf rond 16.30 uur.
In het geval van Stroomberg Makelaardij valt deze gebeurtenis ook samen met het 25 jarig bestaan als makelaardij. Harry is in 1992, direct na zijn beëdiging, met het makelaarskantoor gestart. Het jubileum wordt ook aangegrepen om de jongere generatie bij Stroomberg Makelaardij en de nieuwe collega Jan ten Donkelaar te introduceren. Op de bovenstaande foto staat het gehele team, metv.l.n.r.: Heleen, Jan, Malon, Harry, Marieke en Harmen.
25-jarig_Jubileum_Stroomberg_Makelaardij
Een kort overzicht van de historie van het makelaarskantoor. In 1992 is het kantoor opgestart vanuit het woonhuis aan de Postweg 96 te Lunteren. Hier werd de garage tot kantoor verbouwd. Samen met Gina heeft Harry er veel tijd en energie in gestoken. Al snel bleek de ruimte te klein en was het niet meer werkbaar en werd besloten te verhuizen naar de Molenparkweg 2/4. Hier was de makelaardij vanaf 1997 tot 2010 gevestigd. Ongeveer op de plek waar nu de winkel van Zeeman staat. In die periode nog naast de bekende ‘eendjesvijver’ in het centrum van Lunteren. De plaats van de huidige HEMA. Vanaf 2010 werd het Nieuwe Erf verder ontwikkeld en is de makelaardij drie jaar gevestigd geweest aan de Dorpsstraat 86. Op deze locatie overleefde het
makelaarskantoor ook de crisisjaren in de markt. In 2013 deed zich de kans voor weer terug te keren naar de Molenparkweg waar de makelaardij sindsdien weer volop en succesvol aan de weg timmert. Momenteel bestaat het team uit zes personen: te weten drie kinderen van Gina
en Harry en sinds 1 augustus j.l. is Jan ten Donkelaar als tweede makelaar toegetreden. Marieke Zandsteeg is al jaren het vertrouwde gezicht en de spil van het kantoor.