Nieuws
Dit themanummer gaat over gezondheid. Als het er op aan komt is een goede gezondheid ons grootste goed. Maar of je gezond blijft is altijd nog maar de vraag. Sommige mensen is het gegeven om tot op hoge leeftijd gezond te blijven. Anderen daarentegen hebben minder geluk en worden overvallen door ziekte of invaliditeit. Dokters hebben zich hierover altijd al verbaasd. Waarom doen zich in het ene gezin zoveel meer medische problemen voor dan in andere gezinnen? Het antwoord op die vraag bleef meestal uit.
Maar de laatste 10-15 jaar is er grote vooruitgang geboekt in de kennis over het ontstaan van ziekten. We wisten al langer dat de leefstijl van mensen grote invloed heeft op wel of niet ziek worden. Maar de vraag waarom de een tot zijn 85e zonder problemen kan blijven roken, terwijl de ander er al op relatief jonge leeftijd doodziek van wordt, kon voorheen gewoon niet beantwoord worden.
TOEKOMST_VAN_DE
Bob van Heukelom
 
Er heeft zich echter in de geneeskunde de afgelopen 10-15 jaar een stille revolutie voltrokken. Met name door enorme technologische vooruitgang in het onderzoek naar de actieve genen in ons DNA, weten we veel meer over de invloed van erfelijke factoren.
Door internet en het gebruik van Big Data is onze kennis enorm toegenomen. Dagelijks worden er, door wetenschappers over de hele wereld, tienduizenden wetenschappelijke studies gepubliceerd. Deze studies kunnen, mede door de inzet van kunstmatige intelligentie, veel sneller worden geanalyseerd. Hieruit kan men verbanden aantonen, die voorheen verborgen bleven. Over niet al te lange tijd verwachten we dat er medicijnen kunnen worden voorgeschreven, die volledig afgestemd zijn op het DNA-profiel van de patiënt. Dit heet “Personalised Medicine”. Dit zal hopelijk resulteren in een doorbraak bij de behandeling van voorheen onbehandelbare ziekten.
Echter er is ook een ‘maar’ aan deze ontwikkeling. De kosten van dit soort onderzoek zijn gigantisch. Overheden stimuleren hun wetenschappelijke instituten met grote subsidies, want iedereen ziet het belang van deze ontwikkelingen.
De farmaceutische industrie spint hier garen bij. Ook zij doen veel onderzoek, maar ze profiteren ook van de uitkomsten van de universitaire centra, die betaald worden met gemeenschapsgeld.
De urgente vraag voor de komende jaren zal zijn of deze nieuwe behandelingen nog wel betaalbaar zullen blijven. Zeker nu de Farma-industrie heeft gemerkt dat de ‘sky the limit’ is bij het bepalen van de prijs voor hun nieuwe medicijnen.
 
Bob van Heukelom