Nieuws
De laatste lezing uit de serie ‘moleculaire geneeskunde’ gaat over de zoektocht naar de oorzaak van kanker en wat we er tegenwoordig aan kunnen doen.
 
Op dinsdagavond 16 april neemt Bob van Heukelom (voormalig huisarts in Lunteren) u mee op zijn reis door het verleden, het heden en de toekomst van de kankerbehandeling. Aan de hand van veel beeldmateriaal en korte filmpjes zal de strijd tegen kanker onder de loep worden genomen. De moeilijke strijd tegen deze ‘Keizer aller ziektes’ heeft miljoenen slachtoffers gemaakt en onnoemlijk veel leed veroorzaakt.
Hoopvol ondergingen ernstig zieke patiënten de meest zware therapieën, maar helaas kwam de kanker bijna altijd weer terug.
De werkelijke oorzaak van kanker bleef heel lang verborgen voor artsen.
 
Gelukkig is tegenwoordig voor de meest voorkomende kankersoorten precies bekend waardoor de kanker wordt veroorzaakt. Hierdoor zijn de behandelmogelijkheden de laatste jaren enorm toegenomen.
Het doel van de lezing is om inzicht te bieden in wat we nu weten over de werkelijke oorzaak van kanker en wat we daar tegenwoordig aan kunnen doen. Maar ook om jonge mensen enthousiast te maken voor een carrière in de wetenschap of de geneeskunde.
 
De geweldige vooruitgang die is geboekt met de nieuwe doeltreffende en persoonsgerichte behandelmogelijkheden zal uitgebreid aan de orde komen. De zeer ingewikkelde moleculaire processen, die daarbij een rol kunnen spelen, zullen op een voor de leek zo begrijpelijk mogelijke manier worden gepresenteerd.
Aan het eind van de lezing ontvangt u tips hoe u kanker in een vroeg stadium kunt herkennen en welke maatregelen u zelf kunt nemen om uw kans op kanker zo klein mogelijk te maken.
 
Datum: Dinsdagavond 16 april. Plaats: Westhoffhuis Lunteren. Begin lezing: 19.30 uur (stipt!) Toegang: € 5,- (incl. koffie/thee)