Nieuws

Osteoporose, in de volksmond beter bekend als botontkalking, betekent letterlijk broze botten. Hierbij worden botten zo zwak, dat je zomaar iets kunt breken.
Botontkalking wordt wel de stille epidemie genoemd. Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose.
Tijdens deze lezing wordt behalve de aandoening zelf ook aandacht besteed aan valpreventie.
Daarnaast komen een patiënt met osteoporose en een huisarts aan het woord.

Het concept
Onder de titel: Botontkalking, voorkomen en behandelen, worden de risicofactoren, de verschijnselen en gevolgen van botontkalking besproken. Doel van deze informatiebijeenkomst is het bestaande informatietekort rond deze aandoening aan te vullen en de bewustwording voor botontkalking te vergroten.

Leden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 25 november, aanvang 14.30 uur, in de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Oranjestraat. Vanaf 14.00 uur staat de koffie of thee klaar.